Autor: Joanna Grzelińska-Darłak

Prawniczka związana ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Informacja publiczna w oświacie

Informacja, która podlega udostępnieniu, to każda informacja o sprawach publicznych. Dotyczy ona w szczególności majątku publicznego oraz działalności organów władz publicznych i innych podmiotów, które wykonują zadania publiczne. 

Czytaj więcej

O ochronie sygnalistów w placówkach edukacyjnych

W Polsce wciąż trwają prace nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej również: dyrektywa). Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przewiduje procedury, które szkoły będą musiały stosować. 

Czytaj więcej