Dołącz do czytelników
Brak wyników

Korekta liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

Przedmiotem omawianej w niniejszym artykule sprawy była skarga złożona przez organ prowadzący niepubliczne przedszkole na czynności wójta gminy. Wójt odmówił uwzględnienia korekt dotyczących informacj...

15 września 2020

Dorota Dąbrowska-Kobus
Dorota Zając
Adriana Kloskowska
Małgorzata Łoskot
Joanna Lesińska
Robert Kamionowski
Jan Lewandowski
Beata Patoleta
Artykuły

Zarządzanie zespołem w oparciu o style zachowań

Powinniście traktować innych tak, jak oni by tego chcieli, a nie tak, jak sami chcielibyście być tra...

16 grudnia 2020

Korekta liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

Przedmiotem omawianej w niniejszym artykule sprawy była skarga złożona przez organ prowadzący niepub...

15 września 2020

Cyfrowa odpowiedzialność szkoły

O konieczności przestrzegania higieny cyfrowej, odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii i z...

12 stycznia 2021

Konsekwencje utrudniania lub uniemożliwiania kontroli prawidłowości...

Pobieranie środków publicznych wiąże się z koniecznością prawidłowego ich wydatkowania i rozliczania...

12 stycznia 2021