Dołącz do czytelników
Brak wyników

Korekta liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

Przedmiotem omawianej w niniejszym artykule sprawy była skarga złożona przez organ prowadzący niepubliczne przedszkole na czynności wójta gminy. Wójt odmówił uwzględnienia korekt dotyczących informacj...

15 września 2020

Dorota Zając
Ewa Ostarek
Robert Kamionowski
Jarosław Kordziński
Dorota Dąbrowska-Kobus
Adriana Kloskowska
Małgorzata Łoskot
Beata Patoleta
Artykuły

Zarządzanie zespołem w oparciu o style zachowań

Powinniście traktować innych tak, jak oni by tego chcieli, a nie tak, jak sami chcielibyście być tra...

16 grudnia 2020

Korekta liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

Przedmiotem omawianej w niniejszym artykule sprawy była skarga złożona przez organ prowadzący niepub...

15 września 2020

Placówka niepubliczna a wpłaty na PFRON

Opisywana sprawa dotyczy wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON. Dla fundacji prowadzącej sz...

10 czerwca 2021