Dołącz do czytelników
Brak wyników

Korekta liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

Przedmiotem omawianej w niniejszym artykule sprawy była skarga złożona przez organ prowadzący niepubliczne przedszkole na czynności wójta gminy. Wójt odmówił uwzględnienia korekt dotyczących informacj...

15 września 2020

Jan Lewandowski
Małgorzata Łoskot
Michał Łyszczarz
Robert Kamionowski
Ewa Ostarek
Joanna Lesińska
Adriana Kloskowska
Jarosław Kordziński
Artykuły

Zarządzanie zespołem w oparciu o style zachowań

Powinniście traktować innych tak, jak oni by tego chcieli, a nie tak, jak sami chcielibyście być tra...

16 grudnia 2020

Korekta liczby uczniów uczęszczających do przedszkola

Przedmiotem omawianej w niniejszym artykule sprawy była skarga złożona przez organ prowadzący niepub...

15 września 2020

Finansowanie dotacją wydatków na wycieczki i remonty

W omawianym wyroku sąd orzekł, że dotacja może być wykorzystana w celu dofinansowania wszystkich zad...

8 kwietnia 2021