Poznaj czasopismo

Forum Placówek Niepublicznych

Miesięcznik dla dyrektorów i właścicieli przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych.

Każdy numer zawiera przystępne omówienie planowanych i wchodzących w życie zmian w prawie oraz ich wpływu na funkcjonowanie placówek niepublicznych, a także terminarz zadań i obowiązków dyrektora wraz z  podaniem podstawy prawnej.

Wszystkie materiały powstają we współpracy ze specjalistami: prawnikami, radcami prawnymi, wizytatorami kuratorium oświaty, ekspertami MEN.

Partner merytoryczny

Redaktor prowadzący

 

Stałe działy

 

TEMAT MIESIĄCA

Zagadnienia zgodne z kalendarzem roku szkolnego oraz aktualne problemy dyrektorów placówek niepublicznych

ZGODNIE Z PRAWEM

Zrozumiałe komentarze do najnowszych zmian w przepisach prawa wraz z nieprzekraczalnymi terminami ich wdrożenia i wymaganą dokumentacją

KADRY I FINANSE

Trudne przypadki z zakresu finansowania działalności placówki niepublicznej, w tym rozliczanie dotacji i szukanie alternatywnych źródeł funduszy, oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

ORZECZNICTWO W PRAKTYCE

Najważniejsze dla dyrektorów placówek niepublicznych orzeczenia sądów, które ustanawiają nową linię interpretacji niejasnych przepisów

NARZĘDZIOWNIA

Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów, które pozwolą oszczędzić cenny dla dyrektora czas

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

Skuteczne rozwiązania menadżerskie wspierające dyrektorów w codziennym kierowaniu placówką niepubliczną

INFORMATOR PRAWNY

Przejrzyste zestawienie najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących wyłącznie placówek niepublicznych

TERMINARZ ZADAŃ DYREKTORA

Kalendarium miesięcznych obowiązków dyrektora w układzie: termin – zadanie – podstawa prawna

GOTOWE DO WYKORZYSTANIA WZORY DOKUMENTÓW

 

 

Co miesiąc publikujemy gotowe wzory dokumentów i terminarz zadań, które z pewnością ułatwiają kierowanie placówką.

Wszystkie materiały powstają we współpracy ze specjalistami: prawnikami, radcami prawnymi, wizytatorami kuratorium oświaty, ekspertami MEN.

W najnowszym wydaniu m.in.:

 

  • nowelizacja Karty Nauczyciela,
  • skreślenie z listy ucznia realizującego obowiązek szkolny,
  • najnowsze zmiany w przepisach oświatowych,
  • rola dyrektora placówki oświatowej w sytuacjach kryzysowych wśród uczniów.