Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od  nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1011). Data wejścia w życie: 1 września 2023 r.

DOTYCZY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 
JAKIE ZMIANY WPROWADZA?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1665 oraz z 2022 r., poz. 954 i 2116). Dotyczy niektórych stanowisk w szkołach i placówkach artystycznych. 
Wymagania kwalifikacyjne po zmianie:

  1. nauczyciel zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw dyrygowania w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia – studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie dyrygentury chóralnej lub prowadzenia zespołów oraz przygotowanie pedagogiczne,
  2. nauczyciel zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw muzykologii w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia – studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie muzykologii oraz przygotowanie pedagogiczne,
  3. nauczyciel zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw kompozycji w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia – studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie teorii muzyki oraz przygotowanie pedagogiczne (wg § 4)
  4. nauczyciel zajęć edukacyjnych artystycznych podstaw muzykologii w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia – studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie muzykologii oraz przygotowanie pedagogiczne; studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni artystycznej w zakresie teorii muzyki oraz przygotowanie pedagogiczne.

Ponadto określono kwalifikacje z zakresie wiedzy o muzyce oraz nauki o muzyce – kwalifikacje posiada także osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie muzykologii oraz przygotowanie pedagogiczne. Kwalifikacje te nadal uprawniają do prowadzenia dotychczasowych zajęć z zakresu:

  • audycji muzycznych – w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i w szkole muzycznej I stopnia w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025;
  • literatury muzycznej – w szkole muzycznej II stopnia w roku szkolnym 2023/2024.


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2023 r.  w sprawie ramowych planów naucza...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI