Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1367). Data wejścia w życie: 19 lipca 2023 r.

DOTYCZY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 
JAKIE ZMIANY WPROWADZA?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645, 795, 1047, 1711 i 2103). Obejmuje uczniów ukraińskich, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

Najważniejsze regulacje
1) W roku szkolnym 2023/2024 przewidziano dodatkowy (odrębny) termin na składanie przez uczniów będących obywatelami Ukrainy deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego (do dnia 15 marca 2024 r.).
Możliwość złożenia deklaracji w tym terminie będzie dotyczyła uczniów, którzy rozpoczęli naukę:

  • w klasie VIII szkoły podsta...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI