Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

22 października 2021

NR 88 (Październik 2021)

Prawo w pytaniach i odpowiedziach

0 24

Na Państwa pytania odpowiada nasz ekspert, Joanna Lesińska, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Pytanie:
Czy jako niepubliczna szkoła mamy obowiązek prowadzić w dokumentacji szkoły księgę ewidencji uczniów?

POLECAMY

Odpowiedź:
Co do zasady rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646) swoim zakresem obejmuje tylko szkoły publiczne. Jednym z obowiązków wskazanych w tym dokumencie jest konieczność prowadzenia księgi ewidencji uczniów. Nie ma natomiast wprost stwierdzenia zobowiązującego szkoły niepubliczne do prowadzenia takiej ewidencji.

Pytanie:
Czy w przypadku pokontrolnej decyzji o zwrocie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem można złożyć np. korektę rozliczenia rocznego dotacji oświatowej? 

Odpowiedź:
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, po wydaniu decyzji o zwrocie dotacji na podstawie art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 305) formalnie dopuszczalne jest złożenie korekty rozliczenia dotacji za okres, który podlegał skontrolowaniu, natomiast jeśli zawiera ona inne okoliczności faktyczne dotyczące wydatkowania dotacji, niż ustalone w trakcie kontroli na podstawie dotychczasowego materiału dowodowego, to jako niewiarygodny dokument korekta nie wniesie nic nowego na ...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy