Autor: Joanna Lesińska

Radca prawny

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dzieci poniżej 3. roku życia w przedszkolu niepublicznym

Objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci poniżej 3 lat reguluje tylko jeden dość ogólny przepis, który budzi liczne wątpliwości w praktyce. Część z nich rozstrzyga orzecznictwo zaprezentowane w opracowaniu.

Czytaj więcej

Nauczyciel wspomagający w przedszkolach i szkołach niepublicznych

Od roku szkolnego 2022/2023 w niepublicznych jednostkach oświatowych funkcjonują obok siebie dwa stanowiska pedagogiczne, zajmowane przez osoby z kwalifikacjami z pedagogiki specjalnej – tzw. nauczyciel wspomagający oraz pedagog specjalny. Istotne jest ich rozróżnianie z uwagi na odrębne regulacje dotyczące kluczowych zagadnień.

Czytaj więcej

Edukacja domowa w placówkach niepublicznych – aspekty prawne i finansowe

Od ponad roku obowiązują regulacje, które ułatwiły rodzicom ubieganie się o możliwość zorganizowania nauczania poza przedszkolem lub szkołą. Nadal jednak określone wymogi muszą zostać spełnione do uzyskania stosownego zezwolenia i – w większości przypadków – kontynuowania korzystania z modelu edukacji umożliwiającego nieuczęszczanie na obowiązkowe stacjonarne zajęcia. Z kolei organy prowadzące są zainteresowane m.in. możliwością pobrania i wysokością dotacji na uczniów objętych nauczaniem domowym lub uzyskaniem opłat od rodziców.

Czytaj więcej

Godziny do dyspozycji dyrektora w praktyce szkolnej

Uczniowie szkół publicznych mają możliwość skorzystania z zajęć, które dodatkowo oferuje im dyrektor na danym etapie edukacyjnym. Szkoły niepubliczne powyższych obowiązków nie mają, natomiast mogą się wzorować na takich rozwiązaniach. Prezentujemy najważniejsze kwestie dotyczące tzw. godzin do dyspozycji dyrektora.

Czytaj więcej

Prawa w pytaniach i odpowiedziach

Na Państwa pytania odpowiada nasz ekspert, Joanna Lesińska, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Czytaj więcej

Prawo w pytaniach i odpowiedziach

Na Państwa pytania odpowiada nasz ekspert, Joanna Lesińska, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Czytaj więcej

Jak dobrze zacząć nowy rok szkolny? Wszystko, co trzeba wiedzieć o zmianach prawnoorganizacyjnych

Trwanie stanu epidemii wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, które obok standardowych zadań typowych dla rozpoczęcia nauki mogą (albo muszą) być realizowane w niepublicznych jednostkach oświatowych. Niepubliczne szkoły i przedszkola muszą być ponadto przygotowane na planowane poszerzenie zakresu kompetencji kuratora oświaty, mają też możliwość skorzystania z różnych rządowych programów, które w pewnym stopniu mogą wzbogacić ich ofertę dla uczniów albo pozwolić doposażyć placówkę.

Czytaj więcej

Ułatwienia w edukacji domowej

Już za kilka miesięcy rodzice uczniów niepublicznych szkół i przedszkoli będą musieli spełnić mniej formalności, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie tzw. edukacji domowej. Może to ułatwić podjęcie decyzji o kształceniu dziecka poza przedszkolem lub szkołą oraz pozwoli szybciej uzyskać stosowne zezwolenie.

Czytaj więcej

Niejasności związane ze szczepieniami nauczycieli

Pandemia koronawirusa trwa od roku, nadal jednak często pojawiają się opinie o sprzeczności z Konstytucją RP wprowadzania różnych rozwiązań mających regulować konkretne obszary naszego życia. Wiele wątpliwości budzi podstawa prawna kolejności szczepień społeczeństwa, w tym w samej grupie zawodowej nauczycieli, oraz jak w przyszłości będzie się kształtowała sytuacja pracowników pedagogicznych, którzy nie zostali zgłoszeni do szczepienia w terminach wyznaczonych przez rząd.

Czytaj więcej

Problematyczne lekcje WF-u online

W związku z organizacją zdalnego nauczania nie zostały wprowadzone jasne regulacje dotyczące odpowiedzialności za uczniów w czasie zajęć. Dyskusyjne pozostają także inne kwestie, np. czy nauczyciel i uczniowie muszą mieć w czasie prezentowania lub wykonywania ćwiczeń włączone kamery lub przesyłać nagrania. Obawy te w praktyce powodują, że niektórzy nauczyciele w większym stopniu realizują w ramach zajęć wychowania fizycznego zadania o charakterze teoretycznym niż praktycznym.

Czytaj więcej