Autor: Agnieszka Krzaczek

Członkini Stowarzyszenia Kogutorium, aktywistka, edukatorka.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Społeczne organy w szkole – dlaczego to tak ważne, przykład rady rodziców

Rady rodziców w Polsce działają na podstawie przepisów ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Podstawę działania tych  organów stanowią głównie art. 83 i 84 znajdujące się w rozdziale IV  tej ustawy, który nosi tytuł „Społeczne organy w systemie oświaty”.  Przepisy te określają zarówno zasady tworzenia rad rodziców,  jak i ich kompetencje. Trzeba powiedzieć, że ustawodawca wyjątkowo lakonicznie reguluje materię rad rodziców jako jednego z organów szkoły, będącego jej integralnym podmiotem działającym ściśle  w jej strukturze i ramach.

Czytaj więcej