Autor: Angelika Pietras

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pełniąca również funkcję nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne. Posiada stopień nauczyciela mianowanego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Organizacji i Zarządzania Oświatą, Edukacji i Wspomagania Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera (ASD), Akademii Liderów Oświaty (ALO) oraz Innowacyjnych i Kreatywnych Metod Pracy z Uczniem. Od ponad siedmiu lat dyrektorka szkoły do spraw pedagogicznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mielcu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Egzamin ósmoklasisty oczami dyrektora szkoły

Aby ukończyć szkołę podstawową, każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, który w tym roku odbędzie się w maju i będzie obejmował następujące przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Od 2025 r. formuła egzaminu ósmoklasisty będzie oparta na wiadomościach i umiejętnościach określonych kształceniem ogólnym dla klas I–VIII.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – wskazówki praktyczne

Zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor dwa razy do roku przygotowuje sprawozdanie z prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego. Zwykle po pierwszym i po drugim półroczu przedstawia swoje wnioski z realizacji określonych zadań. Z uwagi na to, że nie ma jednego przyjętego wzoru takiego sprawozdania, każda osoba sprawująca nadzór pedagogiczny może to zrobić w dowolnej, wybranej przez siebie formie.

Czytaj więcej

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów w procesie edukacji

Człowiek uczy się i poszerza swoje horyzonty przez całe życie. Na każdym etapie edukacyjnym zdobywa nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które wykorzystuje w różnych sytuacjach. Taki proces nazywamy nabywaniem kompetencji.

Czytaj więcej