Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów w procesie edukacji

Edukacyjne inspiracje

Człowiek uczy się i poszerza swoje horyzonty przez całe życie. Na każdym etapie edukacyjnym zdobywa nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które wykorzystuje w różnych sytuacjach. Taki proces nazywamy nabywaniem kompetencji.

Według zaleceń Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. „kompetencje kluczowe są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Na wiedzę składają się fakty i liczby, pojęcia, idee i teorie, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie. Umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania z istniejącej wiedzy do osiągania wyników. Postawy zaś opisują gotowość i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje. Kompetencje kluczowe to te kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa, przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, we wszystkich kontekstach, w tym w rodzinie, szkole, miejscu pracy, sąsiedztwie i innych społecznościach”.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej można wymienić osiem kompetencji kluczowych:

  • Kompetencje w zakresie rozumienia i two...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI