Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – wskazówki praktyczne

Zarządzanie placówką

Zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor dwa razy do roku przygotowuje sprawozdanie z prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego. Zwykle po pierwszym i po drugim półroczu przedstawia swoje wnioski z realizacji określonych zadań. Z uwagi na to, że nie ma jednego przyjętego wzoru takiego sprawozdania, każda osoba sprawująca nadzór pedagogiczny może to zrobić w dowolnej, wybranej przez siebie formie.

Do 15 września każdego roku szkolnego dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go nauczycielom. Dokument ten powstaje m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. Powinien być on również oparty na priorytetach polityki oświatowej państwa, które każdego roku ogłasza Ministerstwo Edukacji i Nauki przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dyrektor ma za zadanie kontrolować oraz wspomagać pracę nauczycieli. W tym zakresie jest zobowiązany kontrolować:

  • przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
  • przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

W trakcie roku szkolnego może zdarzyć się tak, że Ministerstwo Edukacji i Nauki,  a następnie Kuratorium Oświaty opublikuje aneks do sprawowanego przez siebie planu nadzoru. W takiej sytuacji dyrektor analizuje dokument i jeśli znajdzie istotne zapisy, które dotyczą prowadzonej przez niego szkoły, modyfikuje swój plan nadzoru. O każde...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI