Autor: Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właściciel firmy edukacyjno-konsultacyjnej Win Your Life. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak sobie radzić z różnicami poglądowymi i etnicznymi w szkole i integrować multikulturową klasę?

W obliczu bieżących wydarzeń w Ukrainie wszyscy jesteśmy poruszeni. Emocjonalność dorosłych niewątpliwie wpływa też na sposób przeżywania obecnej sytuacji przez dzieci i młodzież, podobnie jak poglądy rodziców i innych osób znaczących kształtują postawy młodych ludzi.

Czytaj więcej

Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności za własne wybory?

Wolność i odpowiedzialność to dwa aspekty dokonywania świadomych wyborów, podejmowania przemyślanych decyzji. W najprostszym ujęciu wolność „opisuje sytuację braku zewnętrznego przymusu”. Odpowiedzialność rozumiemy z kolei jako: „obowiązek ponoszenia przewidzianych konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób”. W jaki sposób pomóc uczniom w opanowaniu trudnej sztuki rozumnego korzystania z możliwości decydowania o sobie i nie tylko?

Czytaj więcej

Jak odkryć społeczny potencjał funkcji dyrektora – praktyczne strategie zarządzania

Dzień Edukacji Narodowej to dobra okazja, by wszystkim dyrektorom życzyć radości ze sprawowania tej zaszczytnej funkcji, poczucia sprawczości, wizji i oddanych (współ)pracowników - satysfakcji z bycia właściwą osobą na właściwym miejscu! O tym, jak osiągnąć taki stan, dowiecie się z niniejszego artykułu.

Czytaj więcej