Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesny lider

22 października 2021

NR 88 (Październik 2021)

Jak odkryć społeczny potencjał funkcji dyrektora – praktyczne strategie zarządzania

0 232

Dzień Edukacji Narodowej to dobra okazja, by wszystkim dyrektorom życzyć radości ze sprawowania tej zaszczytnej funkcji, poczucia sprawczości, wizji i oddanych (współ)pracowników - satysfakcji z bycia właściwą osobą na właściwym miejscu! O tym, jak osiągnąć taki stan, dowiecie się z niniejszego artykułu.

Kim jest dyrektor?

Wyjdźmy nieco poza suchą literę prawa oświatowego i pochylmy się nad społecznym potencjałem tej funkcji. Dyrektor jest przywódcą, liderem, osobą, od której zależy wizja i ostateczny sposób jej realizacji, kimś, kto niesie odpowiedzialność nie tylko za codzienne sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola, ale przede wszystkim za rozwój dziesiątek, setek i tysięcy młodych ludzi, którzy codziennie mają nową szansę na przygotowanie się do pełnego wyzwań życia! Dyrektor jest sercem i mózgiem operacji zwanej szkołą czy przedszkolem, wprawia w ruch wszystkie jej elementy, nadaje ich działaniom kierunek. Od jakości zarządzania zależy jakość wykonywanej przez nauczycieli pracy, a więc i jakość życia każdego z dzieci, które są częścią systemu edukacji w danej placówce. 

Kim są pracownicy szkoły lub przedszkola?

Środowiska edukacyjne są mocno sfeminizowane, pełne jednostek, których potencjał dobrze wykorzystany może stanowić kamienie milowe w rozwoju zarówno uczniów, jak i całej placówki. Szkoły i przedszkola są miejscami gromadzącymi pełnych pasji, wiedzy, energii i pomysłów ludzi, których pierwszym pragnieniem i nadzieją jest pomagać dzieciom rozumieć otaczający je świat! Żaden ze znanych mi pracowników oświaty nie rozpoczął swojej kariery zawodowej z myślą o pieniądzach lub sławie, ale większość z nich chciała po prostu robić coś dobrego i wartościowego dla dzieci i młodzieży. Potrzebują ku temu jedynie sprzyjających warunków, które w ogromnej mierze zależą od mądrego dyrektora.

Dyrektor jako przywódca edukacyjny

Według Johna Adaira istnieją trzy główne obszary aktywności przywódcy edukacyjnego:

 • Wykonanie zadań (determinowanych przez cele regulowane ustawą o systemie oświaty oraz oczekiwania organu prowadzącego, kuratorium, rodziców, uczniów).
 • Troska o jednostki – potrzeby pracowników.
 • Budowanie zespołu – stawianie celów, zachęcanie do współpracy, dbanie o pozytywną komunikację.

W tym artykule szczególnie przyjrzymy się temu, co możesz zrobić, korzystając ze swojego liderskiego miejsca w grupie, aby podnieść jakość pracy i wspólnego bycia w prowadzonej przez Ciebie szkole lub przedszkolu, tak aby każdy, słysząc o kierowanej przez Ciebie placówce, wzdychał i marzył: jak dobrze byłoby mieć takiego dyrektora!
Im bardziej wydaje nam się, że zespół, którym kierujemy, jest daleki od wymarzonego, że jego członkowie są skłóceni, oporni, niechętni – tym większym wyzwaniem będzie wprowadzenie nowych zasad waszej współpracy, tym większym zaskoczeniem będzie zmiana Twojej postawy względem pracowników i tym szybciej zaobserwujesz jej pierwsze efekty!
Wspomniany John Adair, amerykański teoretyk przywództwa, badając ten obszar ludzkiego zaangażowania, wskazał kilka niezbędnych cech, którymi wyróżnia się każdy skuteczny lider. Są to:

 1. Entuzjazm – który jest niezawodnym czynnikiem motywującym do działania. Twoje nadzieje lub ich brak na powodzenie jakiegokolwiek przedsięwzięcia odbiją się niczym w lustrze w zaangażowaniu i chęci do działania Twoich pracowników!
   
 2. Uczciwość – rozumiana jako mocny kręgosłup moralny. Ważne, byś sam/sama był/była nośnikiem szacunku – oczywiście do drugiego człowieka, ale najpierw do samego/samej siebie i swoich słów. Istotne, by Twoje obietnice, plany, prośby, polecenia – nigdy nie pozostawały bez pokrycia, niedoprowadzone do końca. Uczciwość tego rodzaju buduje zaufanie, na którym stoi poczucie bezpieczeństwa i komfortu Twoich pracowników.
   
 3. Stanowczość – zarówno w dążeniu do celu, jak i egzekwowaniu wymagań stawianych sobie i pracownikom. Pamiętaj jednak, że mądrość w ich stawianiu, kryje się w rozumieniu potencjału każdego z Was i mierzeniu sił na zamiary.
   
 4. Sprawiedliwość – czyli bezstronność w ocenie, podchodzenie do każdego indywidualnie, bez faworyzowania, równe traktowanie, nagradzanie lub wyciąganie konsekwencji na podstawie osiągniętych wyników, a nie sympatii bądź antypatii.
   
 5. Serdeczność – wyrażona w pozytywnym, uprzejmym stosunku do drugiego człowieka, nie tylko jako pracownika. Spróbuj znaleźć czas, zanim pochłoną Cię biurowe obowiązki, na przejście po salach, powitanie każdego, okazanie zainteresowania jego samopoczuciem, ewentualnymi potrzebami. Bądź uważnym dyrektorem. Doceniaj nie tylko osiągnięcia zawodowe (wzorowo przeprowadzone innowacyjne zajęcia, nowe pomysły czy pochwały od rodziców), ale codzienny trud (np. porządek w sali, nową dekorację, punktualność). Jeśli dotychczas nie miałaś/nie miałeś takiego zwyczaju, z pewnością wywołasz początkowo konsternację, ale z czasem, gdy pracownicy przekonają się o Twojej bezinteresowności – przyniesiesz tym wiele ciepła i dobra w wasze relacje i codzienną rutynę.
   
 6. Pokora – jest to umiejętność słuchania innych, otwartość na zdanie zespołu, zdolność do przyznania się do błędu.
   
 7. Pewność siebie – postrzegana jako wiara we własne siły, poczucie kompetencji. Pewność, że jest się w stanie podołać wielu wyzwaniom, jest pozytywnie odbierana przez zespół. Ludzie chętniej podejmą wyzwania, jeśli lider zapewnia ich swoją postawą o możliwości osiągnięcia sukcesu.

Zaufanie vs. kontrola

Warto wspomnieć, że dyrektor jako osoba ostatecznie odpowiedzialna za całość, wszystkie procesy i realizowane zadania w ramach pracy swojej placówki, często ma ogromny problem z obdarzeniem zaufaniem swoich pracowników i zaniechaniem kontroli w obszarach, które im powierza. Wiara w ludzi jednak uważana jest za jedną z podstawowych cech lidera. Ponieważ jego zadaniem jest umożliwiać pracownikom rozwój, koniecznym jest pozwolenie im na samodzielność i jeśli się tak zdarzy – poniesienie nawet negatywnych konsekwencji. Każdy lubi czuć się w ważnym i kompetentnym. Minimalizowanie kontroli (jako wyraz zaufania) powoduje, że tak się czują. Wzras...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy