Jak odkryć społeczny potencjał funkcji dyrektora – praktyczne strategie zarządzania

Nowoczesny lider

Dzień Edukacji Narodowej to dobra okazja, by wszystkim dyrektorom życzyć radości ze sprawowania tej zaszczytnej funkcji, poczucia sprawczości, wizji i oddanych (współ)pracowników - satysfakcji z bycia właściwą osobą na właściwym miejscu! O tym, jak osiągnąć taki stan, dowiecie się z niniejszego artykułu.

Kim jest dyrektor?

Wyjdźmy nieco poza suchą literę prawa oświatowego i pochylmy się nad społecznym potencjałem tej funkcji. Dyrektor jest przywódcą, liderem, osobą, od której zależy wizja i ostateczny sposób jej realizacji, kimś, kto niesie odpowiedzialność nie tylko za codzienne sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola, ale przede wszystkim za rozwój dziesiątek, setek i tysięcy młodych ludzi, którzy codziennie mają nową szansę na przygotowanie się do pełnego wyzwań życia! Dyrektor jest sercem i mózgiem operacji zwanej szkołą czy przedszkolem, wprawia w ruch wszystkie jej elementy, nadaje ich działaniom kierunek. Od jakości zarządzania zależy jakość wykonywanej przez nauczycieli pracy, a więc i jakość życia każdego z dzieci, które są częścią systemu edukacji w danej placówce. 

Kim są pracownicy szkoły lub przedszkola?

Środowiska edukacyjne są mocno sfeminizowane, pełne jednostek, których potencjał dobrze wykorzystany może stanowić kamienie milowe w rozwoju zarówno uczniów, jak i całej placówki. Szkoły i przedszkola są miejscami gromadzącymi pełnych pasji, wiedzy, energii i pomysłów ludzi, których pierwszym pragnieniem i nadzieją jest pomagać dzieciom rozumieć otaczający je świat! Żaden ze znanych mi pracowników oświaty nie rozpoczął swojej kariery zawodowej z myślą o pieniądzach lub sławie, ale większość z nich chciała po prostu robić coś dobrego i wartościowego dla dzieci i młodzieży. Potrzebują ku temu jedynie sprzyjających warunków, które w ogromnej mierze zależą od mądrego dyrektora.

Dyrektor jako przywódca edukacyjny

Według Johna Adaira istnieją trzy główne obszary aktywności przywódcy edukacyjnego:

  • Wykonanie zadań (determinowanych przez cele regulowane ustawą o systemie oświaty oraz oczekiwania organu prowadzącego, kuratorium, rodziców, uczniów).
  • Troska o jednostki – potrzeby pracowników.
  • Budowanie zespołu – stawianie celów, zachęcanie do współpracy,...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI