Autor: Radosław Galicki

Doktor nauk prawnych, specjalista z prawa pracy i prawa oświatowego, nauczyciel dyplomowany.
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obronił pracę doktorską nt.: „Reprezentatywność związków zawodowych w prawie polskim”. Specjalizuje się w prawie związków zawodowych, dialogu społecznym oraz materialnym prawie oświatowym. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, ucząc młodzież i dorosłych w szkolnictwie policealnym i ponadpodstawowym. Jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Pracuje jako nauczyciel w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku oraz w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Prowadzi również zajęcia w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Edukacja domowa a likwidacja szkoły niepublicznej

Przyczynkiem do niniejszego artykułu jest pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykreślenia z ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez właściwe organy JST (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) placówek oświatowych, w których w całości odbywa się edukacja domowa. Chodzi o przypadki „szkół bez uczniów”, co stanowi, uwzględniając konkurencję na rynku niepublicznej oświaty realizowaną na zasadach podmiotów działalności gospodarczej, sposób na znalezienie „niszy rynkowej” i przyciągnięcie ucznia i rodzica do takiej placówki.

Czytaj więcej

Nie zawsze Kodeks pracy. Niepubliczna placówka oświatowa w objęciach Karty Nauczyciela

Pomimo tego, że ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela reguluje zasadniczo status prawny nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych publicznych placówek systemu oświaty, to znaczną część jej przepisów stosuje się również w przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Warto przyjrzeć się tym regulacjom nieco bliżej.

Czytaj więcej

Zakładanie szkół lub placówek niepublicznych w świetle obowiązującego prawa

Na pierwszy rzut oka przepisy oświatowe o zakładaniu i prowadzeniu szkół i placówek oświatowych niepublicznych wydają się jasne i zrozumiałe. W dużym skrócie: należy zgłosić podmiot do ewidencji we właściwej jednostce samorządu terytorialnego, uzyskać zaświadczenie o wpisie i można legalnie prowadzić niepubliczną działalność w sferze oświaty. Tym niemniej kwestia zakładania takiej szkoły i placówki również stała się przedmiotem sądowej wykładni i mamy tu całkiem spore orzecznictwo. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Czytaj więcej