Autor: Radosław Galicki

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, nauczyciel mianowany. Pracuje w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Prowadzi zajęcia w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nie zawsze Kodeks pracy. Niepubliczna placówka oświatowa w objęciach Karty Nauczyciela

Pomimo tego, że ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela reguluje zasadniczo status prawny nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych publicznych placówek systemu oświaty, to znaczną część jej przepisów stosuje się również w przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Warto przyjrzeć się tym regulacjom nieco bliżej.

Czytaj więcej

Zakładanie szkół lub placówek niepublicznych w świetle obowiązującego prawa

Na pierwszy rzut oka przepisy oświatowe o zakładaniu i prowadzeniu szkół i placówek oświatowych niepublicznych wydają się jasne i zrozumiałe. W dużym skrócie: należy zgłosić podmiot do ewidencji we właściwej jednostce samorządu terytorialnego, uzyskać zaświadczenie o wpisie i można legalnie prowadzić niepubliczną działalność w sferze oświaty. Tym niemniej kwestia zakładania takiej szkoły i placówki również stała się przedmiotem sądowej wykładni i mamy tu całkiem spore orzecznictwo. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Czytaj więcej