Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1427). 
Data wejścia w życie: 9 sierpnia 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Uchylono przepisy dotyczące egzaminu gimnazjalnego. Zmieniono tytuł rozporządzenia – obecnie brzmi: „w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego”, dostosowano regulacje do aktualnych zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1519). 
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2021 r.
Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 982). Wprowadza zmiany polegające na wydłużeniu do 31 sierpnia 2022 r. terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone, będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony przez...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI