Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Artykuł | 15 grudnia 2021 | NR 90
0 179

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1931). 
Data wejścia w życie:  26 października 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

POLECAMY

Rozporządzenie dotyczy utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na wyłączeniu z dotychczasowego ministerstwa komórek organizacyjnych oraz pracowników obsługujących sprawy działu administracji rządowej kultura fizyczna. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy