Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

24 stycznia 2022

NR 91 (Styczeń 2022)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 172

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981). Data wejścia w życie: 1 stycznia 2022 r.  
Wyjątek: art. 16, 19, 22, 23 i 25 weszły w życie: 3 listopada 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

POLECAMY

Ustawa wprowadza zmiany do kilku ustaw, w tym do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 584 i 619).

Od 1 stycznia 2022 r. minister ds. rodziny będzie miał możliwość pozyskiwania z bazy danych SIO danych identyfikacyjnych oraz danych dziedzinowych ucznia w celu umożliwienia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz wojewodom weryfikacji odpowiednio prawa do świadczeń  rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny. Uprawnienie do pozyskiwania danych z SIO uzyska także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pozyskiwał dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe ucznia w celu weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „Dobry Start”.

Rozporządzenie MEiN z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związk...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy