Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informator prawny

6 lipca 2022

NR 96 (Czerwiec 2022)

Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

0 127

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 885). Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

POLECAMY

Nowelizacja umożliwia wnioskowanie o refundację kosztu brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych, które były zakupione przez szkołę w ciągu roku szkolnego 2021/2022 (było tylko w roku 2021 r.). Korekta przepisu wymagała dostosowania brzmienia załączników nr 1, 2, 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. poz. 716). 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 900). Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2022 r.

Dotyczy szkół niepublicznych
Jakie zmiany wprowadza?

Zmiana rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 813) polega na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1674 oraz z 2021 r., poz. 2147) oraz w rozporządzeniu Ministra...

Artykuł dostępny dla Prenumeratorów.

Kup dostęp

Przypisy