Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1459). Data wejścia w życie: 1 września 2020 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1459). Data wejścia w życie: 1 września 2020 r.

Dotyczy szkół niepublicznych.

Jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja stanowi, że kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodach kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego, przyporządkowanych do branży transportu drogowego – może być prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.

Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2020 r., poz. 1537). Data wejścia w życie: 8 września...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI