Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2022 r., poz. 1769). Data wejścia w życie: 24 sierpnia 2022 r.

DOTYCZY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
JAKIE ZMIANY WPROWADZA?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 ze zm.). Związana jest głównie z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. obowiązku zatrudniania w przedszkolach, szkołach i zespołach niebędących specjalnymi nauczycieli pedagogów specjalnych. 
Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko pedagoga specjalnego (3 warianty):

  1. jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz przygotowanie pedagogiczne lub
  2. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia – w zakresie pedagogiki specjalnej oraz przygotowanie pedagogiczne, lub
  3. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia – w zakresie pedagogiki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej. 

Spełnienie jednego z 3 powyższych wariantów wymagań zapewnia możliwość zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego bez ograniczeń czasowych (bezterminowo). 

W okresie przejściowym do 31 sierpnia 2026 r. stanowisko pedagoga specjalnego będzie mógł zajmować również nauczyciel, który nie spełnił wymagań kwalifikacyjnych w żadnym z powyższych wariantów:

  • w przedszkolu: jeżeli posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • w szkole i przedszkolu: jeśli posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły/przedszkolu, a ponadto ukończył kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Ponadto określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

  • nauczyciela, w tym nauczyciela praktycznej nauki zawodu w szkołach w ...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI