Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego. Dz. U. z 2022 r., poz. 1996). Data wejścia w życie: 12 października 2022 r.
DOTYCZY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 
JAKIE ZMIANY WPROWADZA?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 717). Po zmianie szkoła muzyczna II stopnia i ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia mogą kształcić również w specjalności teoria muzyki, w specjalizacjach: podstawy kompozycji, podstawy dyrygowania, podstawy muzykologii.


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2049). Data wejścia w życie: 6 października 2022 r.
DOTYCZY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
JAKIE ZMIANY WPROWADZA?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.). Wprowadzone zostały rozwiązania te...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI