Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 183). Data wejścia w życie: 1 września 2023 r.
DOTYCZY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 
JAKIE ZMIANY WPROWADZA?

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 316 z późn.). 
1) wprowadzono zmiany w zakresie nazw branży:
dotychczasowa „branża chemiczna” po zmianie ma nazwę „branża chemiczna i ochrony środowiska”, a „branża poligraficzna” otrzymała nazwę „branża poligraficzno-księgarska”,
2) wprowadzono nowe zawody:

  • „Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej oraz „Technik animacji filmowej” –  przyporządkowane do „branży audiowizualnej”,
  • „Technik aranżacji wnętrz” – przyporządkowany do „branży budowlanej”,
  • „Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami”, „Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami” oraz „Technik gospodarki odpadami” – przyporządkowane do „branży chemicznej”,
  • „Opera...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI