Autor: Jan Lewandowski

Konsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego DODN Filia w Legnicy. Szkoleniowiec – edukator, wykładowca akademicki, pisze pracę doktorską z zakresu zarządzania szkołą 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rzetelne podsumowanie kończącego się roku szkolnego warunkiem przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego

Zmierzający nieuchronnie do końca bieżący rok szkolny to doskonały czas na dokonanie rzetelnych podsumowań i analiz, na podstawie których należy zaplanować działania niezbędne do zrealizowania w nowym roku szkolnym. 
Rok szkolny w oświacie to specyficzny czas, który wyznacza rytm pracy szkoły i ma istotne znaczenie dla poszczególnych działań kadry zarządzającej i wszystkich pozostałych pracowników szkoły. Jest to również czas, w którym podejmowane są próby wyznaczania kierunków działań w nadchodzącym roku szkolnym, oczywiście na podstawie wyników wcześniej dokonanych sumiennych podsumowań.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach oświatowych wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy Prawo oświatowe – branżowe centra umiejętności

W dalszym ciągu ulegają zmianie podstawy prawne funkcjonowania systemu oświatowego w Polsce (i to w różnych jego obszarach funkcjonowania). Mając na względzie liczbę dokonywanych zmian oraz ich wagę merytoryczną, należy precyzyjnie ustalić metodologię wdrażania poszczególnych regulacji prawnych – niekiedy bardzo obszernych i wielowątkowych (dokonujących poważnych zmian również w innych przepisach). Taką formułę metodologiczną dotyczącą właśnie wprowadzania zmian systemowych zawiera ostania nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która wprowadza nowy rodzaj placówki, jakim są branżowe centra umiejętności.

Czytaj więcej

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego podstawą do przygotowania optymalnej informacji o wynikach i wnioskach z nadzoru za rok 2022/2023

Wraz ze zbliżającym się terminem zakończenia zajęć dydaktycznych dyrektorzy wszystkich szkół i placówek powinni już teraz myśleć o przygotowaniu do podsumowania realizacji nadzoru pedagogicznego w mijającym roku szkolnym, tak aby czas ten maksymalnie wykorzystać, a proces sprawozdawczy był przemyślany i przebiegał bez niespodzianek.

Czytaj więcej

Aktualna dokumentacja postępowania końcowego w procedurze awansu zawodowego nauczyciela

Każdy nauczyciel jest indywidualistą i dlatego jego droga rozwoju zawodowego jest spersonalizowana również pod względem formalnym. A względy formalne wymagają właściwego opracowania odpowiedniej dokumentacji. Jakie regulacje obowiązują w tym obszarze?

Czytaj więcej

Odpowiedzialność szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów

Jednym z kluczowych zadań realizowanych przez szkołę jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Jakie konkretnie czynności musi podjąć dyrektor szkoły i nauczyciele w tym obszarze działalności?

Czytaj więcej

Nowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie ogłosiło pismem z dnia 3 lipca 2019 r. obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Co do zasady pismo takie nie ma charakteru obowiązującego aktu prawnego w dosłownym rozumieniu, jednak zawiera istotne wytyczne stanowiące podstawę do planowania dydaktycznego, opracowywania planów nadzoru pedagogicznego, planów pracy oraz innych działań nauczycieli, a zwłaszcza dyrektorów szkół i placówek w ramach sprawowanej funkcji kierowniczej. 

Czytaj więcej