Autor: Leszek Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego, specjalista ds. organizacji i zarządzania oświatą, wykładowca. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zmiany w przepisach w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Pod koniec roku nastąpiły zmiany w rozporządzeniach regulujących kwestię wydawanych przez szkoły świadectw i dyplomów. Część z nich ma charakter kosmetyczny, warto jednak być z nimi na bieżąco.

Czytaj więcej

Ruchy kadrowe w oświacie

Ruchy kadrowe w oświacie to temat niezwykle nurtujący dyrektorów zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostek oświatowych. W niniejszym artykule na konkretnych przykładach rozwiewamy wątpliwości związane z sytuacją kadrową nauczycieli.

Czytaj więcej

Trudne przypadki z zakresu kwalifikacji nauczycieli – case studies – część II

Kwalifikacje nauczycieli placówek oświatowych i możliwość zatrudnienia na konkretnym stanowisku nierzadko są zagadnieniami budzącymi wątpliwości. Kontynuujemy więc temat i na kolejnych przykładach omawiamy wybrane kwestie z zakresu zatrudniania nauczycieli posiadających rozmaite kwalifikacje.

Czytaj więcej

Trudne przypadki z zakresu kwalifikacji nauczycieli – case studies

Kwalifikacje nauczycieli placówek oświatowych i możliwość zatrudnienia na konkretnym stanowisku nierzadko są zagadnieniem budzącym wątpliwości. By pomóc je rozstrzygnąć, omówimy na konkretnych przykładach wybrane kwestie z zakresu zatrudniania nauczycieli posiadających rozmaite kwalifikacje.

Czytaj więcej

Problematyczne sytuacje związane z początkiem stażu w ramach awansu zawodowego. Jak można je rozwiązać?

Początek roku szkolnego 2021/2022 to czas rozpoczynania staży w ramach procedury awansu zawodowego. Dyrektorzy nierzadko mają w związku z tym wiele wątpliwości – kilka z nich rozwiejemy w niniejszym artykule. Na początek jednak przypomnimy pokrótce, jak rozpoczyna się procedurę awansową.

Czytaj więcej