Zmiany w przepisach w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Pod paragrafem

Pod koniec roku nastąpiły zmiany w rozporządzeniach regulujących kwestię wydawanych przez szkoły świadectw i dyplomów. Część z nich ma charakter kosmetyczny, warto jednak być z nimi na bieżąco.

7 grudnia 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Zmiany już obowiązują.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków wprowadzono zmiany o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, wynikające z uwag zgłaszanych do ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania, m.in. przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne.

Najważniejsze zmiany dotyczące dokumentacji sz

...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI