Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny Otwarty dostęp

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1665). 
Data wejścia w życie: 11 września 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych.

POLECAMY

Jakie zmiany wprowadza?

Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do regulacji wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, głównie w zakresie zastosowania przepisów w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach artystycznych, jak również ogólnej aktualizacji terminologii. Ponadto rozporządzenie ma na celu dostosowanie do regulacji w zakresie kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych prowadzących kształcenie ogólne do uprawnień wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych przez nauczycieli.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych,
2) warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych w szkołach artystycznych,
3) wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach artystycznych,
4) szkoły artystyczne i placówki artystyczne oraz wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Najważniejsze regulacje prawne:

  • określono definicję przygotowania pedagogiczneg...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI