Dział: Otwarty dostęp

Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nowości wydawnicze na lato 2023

Wakacje to czas, w którym chętniej sięgamy po lektury. Wśród tych najczęściej wybieranych znajduje się nie tylko beletrystyka, ale i poradniki oraz inne książki, które pomagają nam rozwijać swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności. Poniżej prezentujemy kilka ciekawych propozycji dla dzieci i dorosłych.

Czytaj więcej

Młode głowy wołają o pomoc

Raport MŁODE GŁOWY powstał na zlecenie Fundacji Unaveza, a próbę badawczą stanowiło 184 447 osób z całej Polski. Publikacja ujrzała światło dzienne w kwietniu tego roku i nadal rezonuje wśród rodziców, specjalistów, terapeutów, wychowawców. Jak wynika z raportu, 52,4% badanych ze szkół podstawowych i średnich wskazało, że odczuwa brak motywacji do działania, 28% zadeklarowało brak chęci do życia, a cztery osoby na dziesięć myślały o podjęciu próby samobójczej1. Alarmujące statystyki dobitnie pokazują pogłębiający się kryzys zdrowia psychicznego, jaki obserwujemy co najmniej od czasów pandemii.

Czytaj więcej

Kompetencje menedżerskie w świecie VUCA

Pojęcie VUCA narodziło się w latach 90. w środowisku wojskowym armii amerykańskiej jako określenie sytuacji, która powstała po zakończeniu zimnej wojny. W ten sposób określano ówczesną rzeczywistość, w której menedżerowie, dyrektorzy i liderzy przedsiębiorstw i organizacji zmuszeni byli podejmować decyzje charakteryzujące się zmiennością i ulotnością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) i niejednoznacznością (ambiquity). Skrótowiec VUCA powstał zatem z pierwszych liter wymienionych wyżej słów z języka angielskiego.

Czytaj więcej

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego podstawą do przygotowania optymalnej informacji o wynikach i wnioskach z nadzoru za rok 2022/2023

Wraz ze zbliżającym się terminem zakończenia zajęć dydaktycznych dyrektorzy wszystkich szkół i placówek powinni już teraz myśleć o przygotowaniu do podsumowania realizacji nadzoru pedagogicznego w mijającym roku szkolnym, tak aby czas ten maksymalnie wykorzystać, a proces sprawozdawczy był przemyślany i przebiegał bez niespodzianek.

Czytaj więcej

Szkolna impreza – jak przygotować udany event?

W ciągu ostatnich kilku tygodni ChatGPT zdominował dyskusję o edukacji i pracy w szkole, zastępując rozmowę o jej o edukacji, jej przyszłości, zmianach i kierunkach, które powinny być inicjowane, lub już właśnie wprowadzane. Z całą pewnością należy jednak stwierdzić, że ChatGPT i jakiekolwiek inne narzędzie nie będzie w stanie zastąpić relacji, zwłaszcza przy organizowaniu wydarzeń w placówce.

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna

Pod koniec 2022 r. została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji Kodeksu pracy było umożliwienie pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego. Rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości obowiązują od dnia 21 lutego 2023 r., a te dotyczące pracy zdalnej – od dnia 7 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej

Nie zawsze Kodeks pracy. Niepubliczna placówka oświatowa w objęciach Karty Nauczyciela

Pomimo tego, że ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela reguluje zasadniczo status prawny nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych publicznych placówek systemu oświaty, to znaczną część jej przepisów stosuje się również w przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Warto przyjrzeć się tym regulacjom nieco bliżej.

Czytaj więcej

Finansowanie placówek niepublicznych

Nie sposób opisać wszystkich aspektów uwarunkowań finansowania niepublicznych placówek oświatowych, choć z pozoru zadanie to wydaje się proste, m.in. ze względu na precyzyjne podstawy prawne lub możliwość stosowania odpowiednich algorytmów. Niestety, jak wynika z literatury przedmiotu, opinii wielu dyrektorów oraz treści niniejszej publikacji, niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i licea zlokalizowane na terenie jednej jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą otrzymywać odmienną dotację od podobnych placówek podległych pod inną JST.

Czytaj więcej

Finansowanie z dotacji tzw. atrakcji oraz zajęć dodatkowych

Coraz częściej w praktyce prowadzenia przedszkoli, ale w pewnym zakresie również szkół, pojawia się problem kwestionowania przez organy dotujące finansowania z dotacji niektórych zajęć. Chodzi przede wszystkim o tak zwane zajęcia dodatkowe, np. rytmika, sport, dodatkowy język, czy umuzykalnienie. Na „celowniku” organów są także aktywności, zwane przez nich często „atrakcjami”, a chodzi o np. wycieczki, wyjścia do teatru czy na wystawę.

Czytaj więcej

Organizacja egzaminów maturalnych w maju 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w Formule 2015 oraz Formule 2023. Formuła 2015 dotyczy absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, klas dotychczasowego liceum plastycznego, liceów profilowanych, techników i liceów uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy w latach 2018–2022 przystąpili do egzaminu, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości. Natomiast Formuła 2023 obejmuje absolwentów: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, szkół artystycznych realizujących program czteroletniego liceum oraz ponadpodstawowych szkół średnich.

Czytaj więcej

Kierowanie pozwu o zaległą dotację do sądu powszechnego

Wysokość dotacji powinna pozostawać w ścisłej relacji w stosunku do liczby dzieci uczęszczających do szkoły czy przedszkola. W przypadku gdy zmniejszy się liczba uczniów jej wysokość ulegnie więc zmniejszeniu, ale powinna ulec podwyższeniu w sytuacji, gdy w ciągu roku jednostka oświatowa przyjmie kolejne osoby. To jedna z możliwych sytuacji, w których dojść może do zaniżenia kwoty dotacji. Kiedy należy dochodzić swoich praw składając pozew do sądu powszechnego, a kiedy skargę do sądu administracyjnego i jak to zrobić?

Czytaj więcej

1,5% podatku dochodowego i zasady ubiegania się o status OPP

Charakterystyczny logotyp „1%” na stałe wpisał się w krajobraz zarówno większych, jak i mniejszych miejscowości, szczególnie w okresie od lutego do końca kwietnia, czyli czasie bezpośrednio poprzedzającym okres składania rocznego rozliczenia PIT. Zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 r., zatem już rozliczając zeznanie podatkowe za rok ubiegły – 2022, mamy możliwość przekazać nie 1%, lecz 1,5%.

Czytaj więcej