Dział: Otwarty dostęp

Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Edukacja domowa a likwidacja szkoły niepublicznej

Przyczynkiem do niniejszego artykułu jest pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykreślenia z ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez właściwe organy JST (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) placówek oświatowych, w których w całości odbywa się edukacja domowa. Chodzi o przypadki „szkół bez uczniów”, co stanowi, uwzględniając konkurencję na rynku niepublicznej oświaty realizowaną na zasadach podmiotów działalności gospodarczej, sposób na znalezienie „niszy rynkowej” i przyciągnięcie ucznia i rodzica do takiej placówki.

Czytaj więcej

Kontrola dotacji

Dopiero co minął rok 2023, kończą się ostatnie rozliczenia wydatków z poprzedniego roku, a już myślimy, co w oświacie przyniesie nam rozpoczęty rok w zakresie finansowania placówek niepublicznych i jak się do tego przygotować?

Czytaj więcej

Jak wzmocnić zaufanie do wychowawców, pedagogów oraz nauczycieli specjalistów wśród dzieci i młodzieży?

Zaufanie jest wartością, której doświadczamy w odniesieniu do samych siebie, innych ludzi oraz otaczającego świata. Pozwala na tworzenie wartościowych więzi, dobrą komunikację, efektywne współdziałanie. Mamy potrzebę bycia godnymi zaufania, ale też ufania innym. Brak zaufania, nieufność, ostrożność mogą negatywnie wpłynąć między innymi na poczucie dobrostanu psychicznego. Zaufanie buduje się długo, a traci bardzo szybko. Umacnianie zaufania to złożony proces, bez którego trudno o profesjonalne relacje w szkole.

Czytaj więcej

Homeschooling – realizacja obowiązku szkolnego / nauki poza szkołą

W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania powszechnie używanego w środowisku edukacyjnym pojęcia homeschoolingu. W ostatnich dwóch latach ta forma edukacji stała się bardzo popularna.

Czytaj więcej

Proaktywne pozyskiwanie środków na przykładzie kapitału żelaznego

Kapitał żelazny, w dużym uproszczeniu, to narzędzie, które pozwala organizacji – tak zbiorczo w tekście nazywać będę wszystkie szkoły i przedszkola, zarówno publiczne, jak i niepubliczne – funkcjonować dzięki aktywnej trosce o przyszłość. Jak można jednak wprowadzić kapitał żelazny w swojej placówce?

Czytaj więcej

Placówki niepubliczne pod nadzorem – zmiany w prawie związane z nadzorem pedagogicznym

O ile same regulacje dwukrotnie zawetowanej ustawy (tzw. Lex Czarnek 1.0 i 2.0) odnosiły się w zasadzie do szkół publicznych, prowadzonych przez samorządy, to ostatnie zmiany prawa, w tym Prawa oświatowego, skupiają się na niepublicznej oświacie, a szczególnie szkołach. Zmian ustaw oświatowych w 2023 r. było tak wiele, że warto je wymienić i omówić, gdyż kształtują one sytuację prawną w bieżącym, niedawno rozpoczętym roku szkolnym.

Czytaj więcej

Specjalne nagrody dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej

Kto może się ubiegać o nagrodę z okazji 250-lecia powstania KEN w 2023 r? Czy dyrektor placówki niepublicznej, który realizuje zadania pedagoga specjalnego i nauczyciela może ubiegać się o taką nagrodę? Czy nagroda przysługuje dla nauczycielek przebywających na urlopach rodzicielskich? Proszę o przykładowy wniosek dla placówki niepublicznej? Czy jest wyznaczony termin składania wniosków i do kogo należy go złożyć?

Czytaj więcej

Rola dyrektora placówki oświatowej w sytuacjach kryzysowych wśród uczniów

Kryzys u uczniów może odnosić się do różnych sytuacji, w których uczniowie doświadczają trudności emocjonalnych, społecznych lub akademickich, a które mają negatywny wpływ na ich funkcjonowanie i dobre samopoczucie. Kryzysy uczniowskie mogą mieć różne przyczyny i przejawiać się na różne sposoby. Jaka jest więc rola dyrektora w obliczu kryzysu?

Czytaj więcej

Nowe przepisy o ochronie dzieci przed przemocą

Kilka miesięcy temu cała Polska została poruszona tragicznymi losami i śmiercią dziecka – małego Kamilka, zakatowanego przez ojczyma. To dramatyczne zdarzenie wywołało kolejną falę dyskusji o zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz skuteczności istniejących regulacji prawnych.

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze na lato 2023

Wakacje to czas, w którym chętniej sięgamy po lektury. Wśród tych najczęściej wybieranych znajduje się nie tylko beletrystyka, ale i poradniki oraz inne książki, które pomagają nam rozwijać swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności. Poniżej prezentujemy kilka ciekawych propozycji dla dzieci i dorosłych.

Czytaj więcej

Kompetencje menedżerskie w świecie VUCA

Pojęcie VUCA narodziło się w latach 90. w środowisku wojskowym armii amerykańskiej jako określenie sytuacji, która powstała po zakończeniu zimnej wojny. W ten sposób określano ówczesną rzeczywistość, w której menedżerowie, dyrektorzy i liderzy przedsiębiorstw i organizacji zmuszeni byli podejmować decyzje charakteryzujące się zmiennością i ulotnością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) i niejednoznacznością (ambiquity). Skrótowiec VUCA powstał zatem z pierwszych liter wymienionych wyżej słów z języka angielskiego.

Czytaj więcej

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego podstawą do przygotowania optymalnej informacji o wynikach i wnioskach z nadzoru za rok 2022/2023

Wraz ze zbliżającym się terminem zakończenia zajęć dydaktycznych dyrektorzy wszystkich szkół i placówek powinni już teraz myśleć o przygotowaniu do podsumowania realizacji nadzoru pedagogicznego w mijającym roku szkolnym, tak aby czas ten maksymalnie wykorzystać, a proces sprawozdawczy był przemyślany i przebiegał bez niespodzianek.

Czytaj więcej