Ćwiczenia TRE® jako narzędzie wspierające powrót dziecka do równowagi po stresie i traumie

Edukacyjne inspiracje

„Doznania cielesne tworzą podstawę rozwoju dziecka od kołyski aż po osiągnięcie pełnej dojrzałości oraz autonomii” (Levine, 2017)

Ciało jako droga do równowagi w zmieniającej się rzeczywistości

Żyjemy w ciele i poprzez ciało. Doświadczenia zmysłowe i ruchowe są podstawą budowania świadomości dziecka, rozumienia  i sposobu odbioru otoczenia oraz kształtowania własnego obrazu siebie w świecie. Stres jako odczuwanie fizycznego i emocjonalnego napięcia jest częścią naszego życia. Nasz umysł nie różnicuje zagrożeń – wyobrażone czy występujące fizycznie będą powodować podobną reakcję fizjologiczną. Bagaż napięć, jaki niesie ze sobą dziecko, bywa spory – włączając w to czas ciąży i porodu, zabiegi medyczne oraz relacje rodzinne i społeczne. 
Problemy zaczynają się, gdy stres generuje napięcia, których rozładowanie nie jest możliwe lub jest bardzo ograniczone. Wiele napięć drobnych, lecz powtarzających się potrafi skutkować kłopotami podobnymi jak jedna duża trauma. Szczególnie uwidoczniło się to na skutek pandemii, która ściśle łączy się z ograniczeniami w kontaktach z rówieśnikami, rodziną, a także w niemożliwości regulacji energii w ruchu, zamykając dzieci w domach razem ze zestresowanymi rodzicami. Stres objawia się problemami z nadwrażliwością, bólami brzucha, problemami ze snem, skupieniem się, uczeniem, trudnościami w komunikacji z rówieśnikami i bliskimi, moczeniem nocnym itp. Wszystko to przenosi się na funkcjonowanie dziecka w szkole i w domu.

Stres i trauma dziecięca 

Rodzice i opiekunowie często nie wiedzą, co jest dla dziecka potencjalnie obciążającym stresem lub traumą, najczęściej obserwują pojawienie się objawów, gdy już jest po fakcie i dziecko zaczyna sprawiać „problemy”. Jak wynika z mojego doświadczenia, po przystępnej psychoedukacji z określonego zakresu, spora część rodziców otwiera się na wiedzę i szukanie rozwiązań – zarówno dla dziecka jak i siebie. Rozwiązań szukają również szkoły, dostrzegając potrzeby dzieci, uwrażliwione na ich traumę. Nauczyciele rozumiejący procesy kierujące dzieckiem mają wielki wpływ na jego dobrostan. 
Sprawdzonym narzędziem umożliwiającym rozładowanie w bezpieczny sposób energii uwięzionej w pętli napięć i obron są ćwiczenia TRE®. Poprzez uruchomienie procesu uwolnienia napięcia z ciała możemy aktywnie i w naturalny sposób wspierać powrót do równowagi fizycznej i psychicznej zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Możemy także zapobiegać skutkom stresu, stosując je profilaktycznie.

Czym jest TRE®

TRE® (Tension/Trauma Release Exercises), czyli Ćwiczenia Uwalniające Napięcia to sekwencja ćwiczeń, które zaprojektował dr David Berceli, aby uruchomić naturalny odruch uwalniania stresu poprzez drżenie (Berceli, 2011). Informacje o trudnych doświadczeniach przechowywane są w mózgu. Kiedy czujemy się bezpiecznie, nasz organizm może zwolnić nagromadzone napięcia. Uwalnianiem w postaci drżenia kieruje układ nerwowy (Corrigan, Holstege, 2015 oraz Ingoni, 2015). Jest to naturalny mechanizm, właściwy dla każdego ssaka, regulujący poziom napięcia w tkankach ciała, mięśniach i powięziach...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI