Edukacja dla bezpieczeństwa – na jakie zmiany należy się przygotować od września 2022 roku?

Bezpieczeństwo i opieka

Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowiłam kontynuować rodzinny fach i wybrałam technikum ekonomiczne. Okazało się, że w szkole mieliśmy klasy wojskowe. Część uczniów chodziła po szkole w mundurach, a dodatkowo, co cieszyło najbardziej, odbywaliśmy regularne zajęcia na szkolnej strzelnicy. Kiedy teraz wspominam tamte czasy, to zauważam, że nauka zakładania opatrunku, pierwszej pomocy czy użycia broni była dla nas – uczniów – czymś fascynującym, czymś, co dodawało barw nudnej rzeczywistości szkolnej.

Od pomysłu do realizacji

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki możemy znaleźć następującą informację: „Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych”.
Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot obowiązkowy realizowany w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia) w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
Przedmiot ten służy „przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia”. Ma wymiar przede wszystkim praktyczny – nastawiony na skuteczne działanie i radzenie sobie w sytuacjach określonych zagrożeń. 
Od roku szkolnego 2022/2023 następują zmiany, dzięki którym przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa będzie zawierał elementy budowania sprawności obronnych społeczeństwa. „Gdy powstawał jego program, najważniejszym zagrożeniem był terroryzm. Podczas wojny Putina podstawy programowe trzeba dostosować do nowych realiów” tłumaczy Radosław Brzózka – szef gabinetu politycznego i pełnomocnik ministra ds. strategii edukacji. Projekty zmian w podstawie programowej zostały przygotowane we współpracy i w konsultacji z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Zadania dyrektorów liceów, techników oraz branżowych szkół II stopnia 

W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej, w projekcie zaproponowano wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będzie ono obejmowało podstawy strzelania, z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe. Wymaga to współpracy z jednostkami wojskowymi lub organizacjami...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI