Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zdarzeń kryzysowych

Z przepisów prawa oświatowego wynika, że jednostki systemu oświaty mogą być wspierane m.in. przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W praktyce jednak szkoły współpracują również z innymi typami podmiotów zewnętrznych. W jakim zakresie współpraca ta może zostać nawiązana i jakie korzyści może przynieść społeczności szkolnej?

Czytaj więcej

Obowiązkowe badania dla nauczycieli

Pracujący w niepublicznych placówkach oświaty nauczyciele, analogicznie jak inni pracownicy, obowiązani są do poddawania się różnego rodzaju badaniom. Dzięki nim możliwe jest wskazanie czy dany nauczyciel spełnia wymogi dotyczące warunków zdrowotnych, koniecznych do wykonywania zawodu. Jak przeprowadzane są takie badania i co zrobić w sytuacji, gdy nauczyciel okaże się niezdolny do pracy?

Czytaj więcej

Nowe legitymacje nauczycielskie – mLegitymacje

Dzięki wejściu w życie ustawy o aplikacji mObywatel nauczyciele będą mieli możliwość posługiwania się mLegitymacjami, które będą stanowić mobilną wersję legitymacji służbowej, obsługiwanej przy użyciu aplikacji mObywatel. Wprowadzone zostaną również nowe regulacje odnoszące się do legitymacji nauczycielskich mających postać karty. Na jakich zasadach będzie wydawana nowa legitymacja?

Czytaj więcej

Nowelizacja Karty Nauczyciela – zmiany nie tylko w zakresie awansu i emerytur

Uchwalono nowelizację Karty Nauczyciela, której celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie wprowadzonych we wrześniu 2022 r. nowych regulacji dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. To jednak nie wszystko, ponieważ nowelizacja wprowadza również zmiany w przepisach emerytalnych nauczycieli oraz zawiera regulacje związane z nadzorem kuratora nad placówkami niepublicznymi.

Czytaj więcej