Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kwalifikacje nauczycieli w placówkach niepublicznych

Niepubliczne jednostki oświaty zobowiązane są do zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli publicznych jednostek. Ponieważ posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji zawodowych stanowi przedmiot zainteresowania organów nadzoru pedagogicznego, sprawujących nadzór nad niepublicznymi jednostkami oświaty, warto upewnić się, że nie popełniono w tym zakresie żadnego naruszenia. Problem ten jest szczególnie istotny, jeżeli weźmie się pod uwagę niedawną zmianę przepisów.

Czytaj więcej

Świadectwo pracy w placówkach niepublicznych

Podobnie jak w przypadku innych zakładów pracy, również w niepublicznych jednostkach oświaty odchodzący z pracy pracownicy powinni otrzymać świadectwo pracy. Dokument ten ma duże znaczenie dla pracownika, ponieważ zawarte są w nim istotne informacje związane z przebiegiem zatrudnienia w danej szkole lub przedszkolu. Natomiast niewydanie świadectwa pracy w terminie stanowi naruszenie praw pracowniczych, zagrożone karą grzywny.

Czytaj więcej

Zadania dyrektora placówki niepublicznej na początek roku kalendarzowego

Na początku roku kalendarzowego dyrektorzy niepublicznych placówek muszą zmierzyć się z dodatkowymi obowiązkami. Chociaż mają one charakter cykliczny i są wykonywane co roku, to jednak warto przypominać zwłaszcza o tych najistotniejszych, ponieważ w natłoku innych czynności może zdarzyć się, że o czymś zapomnimy. Poniżej znalazło się zestawienie wybranych obowiązków związanych z zarządzaniem niepubliczną placówką na początku nowego roku kalendarzowego.

Czytaj więcej

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zdarzeń kryzysowych

Z przepisów prawa oświatowego wynika, że jednostki systemu oświaty mogą być wspierane m.in. przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W praktyce jednak szkoły współpracują również z innymi typami podmiotów zewnętrznych. W jakim zakresie współpraca ta może zostać nawiązana i jakie korzyści może przynieść społeczności szkolnej?

Czytaj więcej

Obowiązkowe badania dla nauczycieli

Pracujący w niepublicznych placówkach oświaty nauczyciele, analogicznie jak inni pracownicy, obowiązani są do poddawania się różnego rodzaju badaniom. Dzięki nim możliwe jest wskazanie czy dany nauczyciel spełnia wymogi dotyczące warunków zdrowotnych, koniecznych do wykonywania zawodu. Jak przeprowadzane są takie badania i co zrobić w sytuacji, gdy nauczyciel okaże się niezdolny do pracy?

Czytaj więcej

Nowe legitymacje nauczycielskie – mLegitymacje

Dzięki wejściu w życie ustawy o aplikacji mObywatel nauczyciele będą mieli możliwość posługiwania się mLegitymacjami, które będą stanowić mobilną wersję legitymacji służbowej, obsługiwanej przy użyciu aplikacji mObywatel. Wprowadzone zostaną również nowe regulacje odnoszące się do legitymacji nauczycielskich mających postać karty. Na jakich zasadach będzie wydawana nowa legitymacja?

Czytaj więcej