Autor: Marcin Majchrzak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego oraz prawa pracy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ocena pracy nauczyciela w nowej formule awansu zawodowego

Począwszy od 1 września 2022 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli. Wśród najważniejszych zmian należy wskazać na połączenie procedur oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, a także wprowadzenie szczegółowych kryteriów oceny pracy. Poniżej przedstawiona została procedura oceny pracy nauczyciela w zmienionym trybie.

Czytaj więcej

Realizacja polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Analogicznie jak w latach poprzednich resort edukacji opublikował dokument dotyczący podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w kolejnym roku szkolnym. Z uwagi na rangę tego dokumentu, którego rolą jest koordynowanie polityki oświatowej państwa, również szkoły i placówki niepubliczne, będące przecież częścią systemu oświaty, powinny zapoznać się z jego treścią.

Czytaj więcej

Jak uniknąć najczęstszych błędów w procedurze awansu zawodowego dyrektora?

Również nauczyciele pełniący funkcję dyrektora mają możliwość rozpoczęcia postępowania mającego na celu uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Niestety, pewna odmienność zasad w tym zakresie powoduje ryzyko popełnienia błędów, których rezultatem będzie przedłużenie całej procedury. W tym artykule przedstawiono przykładowe błędy, które mogą zostać popełnione przez dyrektorów w związku z uzyskiwaniem przez nich kolejnego stopnia awansu zawodowego, wraz z propozycją ich rozwiązania.

Czytaj więcej