Autor: Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kontrola dotacji

Dopiero co minął rok 2023, kończą się ostatnie rozliczenia wydatków z poprzedniego roku, a już myślimy, co w oświacie przyniesie nam rozpoczęty rok w zakresie finansowania placówek niepublicznych i jak się do tego przygotować?

Czytaj więcej

Roczne rachunki, czyli rozliczenie wydatkowania dotacji

Koniec roku zwykle skłania do robienia rachunków – nie tylko sumienia, ale i finansowych. Prowadząc placówkę oświatową, w której głównym lub jedynym źródłem finansowania są dotacje oświatowe, należy porządnie się przygotować do rozliczenia wydatków dotacyjnych. Ponieważ dotacje pochodzą ze środków publicznych, co oznacza, że ich otrzymanie i wydatkowanie podlega szczególnym regulacjom.

Czytaj więcej

Placówki niepubliczne pod nadzorem – zmiany w prawie związane z nadzorem pedagogicznym

O ile same regulacje dwukrotnie zawetowanej ustawy (tzw. Lex Czarnek 1.0 i 2.0) odnosiły się w zasadzie do szkół publicznych, prowadzonych przez samorządy, to ostatnie zmiany prawa, w tym Prawa oświatowego, skupiają się na niepublicznej oświacie, a szczególnie szkołach. Zmian ustaw oświatowych w 2023 r. było tak wiele, że warto je wymienić i omówić, gdyż kształtują one sytuację prawną w bieżącym, niedawno rozpoczętym roku szkolnym.

Czytaj więcej

Specjalne nagrody dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej

Kto może się ubiegać o nagrodę z okazji 250-lecia powstania KEN w 2023 r? Czy dyrektor placówki niepublicznej, który realizuje zadania pedagoga specjalnego i nauczyciela może ubiegać się o taką nagrodę? Czy nagroda przysługuje dla nauczycielek przebywających na urlopach rodzicielskich? Proszę o przykładowy wniosek dla placówki niepublicznej? Czy jest wyznaczony termin składania wniosków i do kogo należy go złożyć?

Czytaj więcej

Nowe przepisy o ochronie dzieci przed przemocą

Kilka miesięcy temu cała Polska została poruszona tragicznymi losami i śmiercią dziecka – małego Kamilka, zakatowanego przez ojczyma. To dramatyczne zdarzenie wywołało kolejną falę dyskusji o zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz skuteczności istniejących regulacji prawnych.

Czytaj więcej

Finansowanie z dotacji tzw. atrakcji oraz zajęć dodatkowych

Coraz częściej w praktyce prowadzenia przedszkoli, ale w pewnym zakresie również szkół, pojawia się problem kwestionowania przez organy dotujące finansowania z dotacji niektórych zajęć. Chodzi przede wszystkim o tak zwane zajęcia dodatkowe, np. rytmika, sport, dodatkowy język, czy umuzykalnienie. Na „celowniku” organów są także aktywności, zwane przez nich często „atrakcjami”, a chodzi o np. wycieczki, wyjścia do teatru czy na wystawę.

Czytaj więcej

Kwestionowanie wysokości dotacji. Czy z nieprawidłowymi wysokościami dotacji da się walczyć i wygrać?

W poprzednim wydaniu opisywałem, jak wygląda początek nowego roku budżetowego i jak dobrze go rozpocząć. I znowu, zgodnie z nietracącą nic na aktualności maksymą przypisywaną pewnemu włoskiemu kondotierowi oraz francuskiemu marszałkowi (historia jest tu w sporze), do prowadzenia szkoły, przedszkola czy placówki (u nich – wojny), potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy.

Czytaj więcej

Ja dobrze rozpocząć nowy rok budżetowy?

Zaczął się kolejny rok budżetowy, a wraz z nim, parafrazując nieco terminologię unijną, nowa perspektywa finansowa. Świat, a także działalność placówek oświatowych, toczy się wokół pieniędzy i nic dziwnego, że sprawy finansowe spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących, gdyż zapewnienie stabilnego finansowania jest niezbędne do prawidłowego wykonywania ustawowych zadań. Wśród źródeł finansowania znaczącą rolę grają oczywiście dotacje, ponieważ nie tylko stanowią przeważające przychody, ale przede wszystkim cechują się stabilnością i (względną) stałością.

Czytaj więcej

Quo vadis, polska szkoło?

Podsumowując mijający rok, a przy okazji setne wydanie Forum Placówek Niepublicznych, można tylko powiedzieć, że ten rok jest jak klasyczny film Hitchcocka: zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie narasta.

Czytaj więcej

Jak przygotować i dokumentować rozliczenie dotacji

Działalność w zasadzie wszystkich placówek oświatowych oparta jest na finansowaniu poprzez dotacje, udzielane z budżetów jednostek samorządowych. Stanowią one znaczne albo nawet przeważające przychody, zapewniając stabilność finansową. Jednakże z faktu, że dotacje pochodzą ze środków publicznych, wynika też, że ich otrzymanie i wydatkowanie podlega szczególnym zasadom.

Czytaj więcej

Obowiązki dyrektora wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Uchwalona przez Sejm Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (dalej zwana ustawą), przynosi dosyć niespodziewanie także nowe obowiązki i uprawnienia dla innych osób niż szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości. Jak zresztą bywa w ostatnim czasie z wieloma aktami prawnymi, ich tytuły nie do końca odpowiadają treści, a ta ustawa reguluje bardziej karanie i w jakimś zakresie resocjalizację niż rzeczywiste wspieranie nieletnich.

Czytaj więcej