Dołącz do czytelników
Brak wyników

Promocja placówki , Otwarty dostęp

9 września 2020

NR 75 (Maj 2020)

Działania marketingowe i promocja szkoły

180

Wchodzimy na śliski teren – na przestrzeń rynku, zachwalania towaru i sprzedaży. Wielu z nas bardzo tego nie lubi, zwłaszcza gdy kwestie marketingu, promocji, dostaw i klientów próbuje się rozpatrywać w kontekście tak ważnych zagadnień, jak misja edukacyjna szkoły i oświatowe posłannictwo nauczycieli. Może więc warto spojrzeć na całą rzecz z innej strony?

Przypomnijmy sobie, jak się zachowujemy, kiedy przygotowujemy się na spotkanie z kimś ważnym. Zastanawiamy się, jak się ubrać, w jaki sposób się zachować, co powiedzieć, by wypaść przed szacowną osobą jak najlepiej. Przypomnijmy sobie, jak urządzamy mieszkanie czy co stawiamy za priorytet, pracując w ogrodzie. Przecież nie chodzi o to, by wynajmować pokoje albo sprzedawać prawo do fotografowania naszej zielonej przestrzeni, a jednak robimy często bardzo wiele, by zarówno dom, jak i ogród były atrakcyjne, zadbane, odmienne od innych. A teraz warto zadać sobie pytanie, czy zachowania tego typu odbieramy jako aktywność marketingową, wystawianie swojej oferty na sprzedaż lub kupczenie tym, co nie powinno być przedmiotem handlu. Oczywiście nie, a przecież w wielu przypadkach robimy naprawdę wiele, żeby wypaść jak najlepiej. Czy to nie jest rodzaj marketingu? 

POLECAMY

Marketing, również w edukacji, wychodzi z założenia, że odbiorca naszych usług i jego oczekiwania to najważniejsze elementy naszej pracy. Jeśli nie ma klientów, tracimy rację bytu. 

 

Dostawa 

Jedno z popularnych stwierdzeń używanych przez marketingowców mówi, że najważniejszym towarem są w istocie klienci, a mówiąc językiem dialogu: „My nie sprzedajemy mydła, a jedynie potrzebę umycia się”.

Podobny cel towarzyszy codziennej pracy każdego nauczyciela. Widzimy przecież, że efekty naszej pracy ściśle wiążą się ze starannością podejmowanych przez nas działań. Promocja szkoły czy marketing edukacyjny to nie sprzedaż marchewek na rynku, lecz szczególny sposób komunikowania się z osobami, które albo bezpośrednio, albo w sposób pośredni korzystają z tego, co im proponujemy. 

O sukcesie tego przekazu decyduje jego forma, a jeszcze bardziej jego jednolitość. Jeśli w danym środowisku określona szkoła oceniana jest przez wszystkich pozytywnie, to sukces marketingowy promocji jej walorów jest oczywisty. Kiedy jednak część osób mówi tak, a część inaczej, wówczas odbiorca tego typu przekazu nie skupia się na jego treści, ale na tym, co potwierdza jego niekiedy negatywne przekonania.

W efekcie skutek marketingowy jest żaden. Skuteczna praca marketingowa powinna bazować na jednolitości przekazu. 

O czym mówimy?

Marketing, również w edukacji, wychodzi z założenia, że odbiorca naszych usług i jego oczekiwania to najważniejsze elementy naszej pracy. Jeśli nie ma klientów, tracimy rację bytu. Stąd pilna potrzeba identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta. W przypadku szkół oznacza przede wszystkim zainteresowanie oferowanymi przez nią propozycjami. Techniki wzmacniające skuteczność tego typu działań to: badania rynku, kształtowanie odpowiedniej oferty, oddziaływanie na potencjalnych kandydatów, a wreszcie zachęcanie do skorzystania z tej, a nie innej propozycji. 

Marketing bowiem to działalność mająca na celu wynajdowanie i pobudzanie optymalnego zaangażowania poszczególnych podmiotów, której celem jest przede wszystkim:

  • odnajdowanie i ocenianie możliwości działania na określonym rynku, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców oraz dokładne ustalenie tych potrzeb; 
  • opracowywanie w oparciu o tę wiedzę oferty i strategii jego upowszechniania; 
  • przygotowanie odpowiedniej promocji, w tym opracowywanie optymalnej reklamy bądź informacji o proponowanych przez nas rozwiązaniach.

Nadrzędnym celem marketingu jest kształtowanie oferty powiązanej z analizą rynkowych zachowań klientów. W przypadku szkoły chodzi o właściwe rozpoznawanie aspiracji edukacyjnych środowiska, w tym – w szczególności – potencjalnych uczniów. To, co można zrobić na poziomie szkoły, to zabieganie o wzrost efektów jej pracy. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, a po części także przedstawiciele środowiska, w którym funkcjonuje szkoła, przypatrują się przede wszystkim wynikom osiąganym przez uczęszczających do niej uczniów. Innym ważnym wskaźnikiem są możliwości korzystania ze szkolnej infrastruktury, której nie posiadają inne placówki (basen, siłownia czy nieograniczony dostęp do internetu). Ważne jest również umiejętne promowanie swoich usług, włącznie z kreowaniem określonych gustów i pobudzaniem potrzeb uczniów. Przykładem może być dodatkowa oferta wyjazdów zagranicznych lub pracy w ramach projektów międzynarodowych dla uczniów. 

Budowanie wizerunku szkoły 

Szkoła działa w określonym środowisku, które w najogólniejszym zarysie odbiera ją poprzez potoczną opinię, jaką ma na jej temat zainteresowana nią część społeczności lokalnej. W przypadku równoległego konkurowania ze sobą kilku placówek oświatowych o podobnym charakterze każda szkoła musi dodatkowo dbać o to, by nie tylko być w określony sposób odbieraną przez zainteresowane nią osoby, ale przede wszystkim, żeby w wyraźny sposób odróżniać się od innych. Na odbiór szkoły w oczach jej potencjalnych klientów najbardziej wpływa dobrze zaprojektowany i konsekwentnie podtrzymywany wizerunek placówki.

Tworzony jest on na ogół przez wiele lat i składa się na niego długi szereg elementów. Należą do nich: historia szkoły, jej indywidualne tradycje, nazwiska słynnych absolwentów, nazwa placówki, budynek, wystrój wnętrza, czystość, kolory, światło, meble, pracownicy, ich wygląd oraz sposób traktowania interesantów, logo, papier firmowy, gadżety promocyjne itd. 

Budując wizerunek szkoły, warto przestrzegać kilku zasad:

  • zawsze dbać o dobrą opinię w środowisku lokalnym,
  • pracować nad tym, by szkoła wyróżniała się czymś w środowisku lokalnym, szczególnie na tle innych konkurencyjnych placówek,
  • korzystać z naturalnych warunków, w jakich funkcjonuje szkoła,
  • dbać, by l...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy