Kontrola dotacji

Temat miesiąca Otwarty dostęp

Dopiero co minął rok 2023, kończą się ostatnie rozliczenia wydatków z poprzedniego roku, a już myślimy, co w oświacie przyniesie nam rozpoczęty rok w zakresie finansowania placówek niepublicznych i jak się do tego przygotować?

Zmiany, jakie zaszły na scenie politycznej, nie pozostaną oczywiście bez konsekwencji w oświacie. Nowe kierownictwo Ministerstwa Edukacji, ponownie Narodowej, i odłączonej (od 1 stycznia 2024) od resortu nauki zapowiada zmiany, przede wszystkim w sferze, nazwijmy to, politycznej. Odwołani zostali dotychczasowi kuratorzy oświaty, a ich stanowiska, by posłużyć się słowami nowej p.o. małopolskiej kurator, mają przestać być „prokuratorami”. Nas w tym momencie interesują jednak najbardziej pieniądze, gdyż świat od momentu ich wynalezienia (ponoć przez Fenicjan) wokół pieniądza się kręci. 
Trwają jeszcze prace nad budżetem na rok 2024, w którym zapisane zostaną dokładne kwoty m.in. subwencji oświatowej, jednak już teraz możemy pokusić się o kilka spostrzeżeń, jak może wyglądać budżet jednostek oświatowych w tym roku.

Co czeka nas w nowym roku?

Podstawą dzielenia subwencji oświatowej, czyli ujmując to prawnie: części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, są corocznie wydawane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji. Także nowa minister wydała stosowne Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2755. 
Dlaczego to rozporządzenie jest ważne? Zanim to wyjaśnimy, na początek garść informacji o charakterze ogólnym i porządkującym. 
Regulacje odnoszące się do zasad udzielania oraz wydatkowania dotacji zawarte zostały w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych („u.f.z.o.”). Ustawa ta reguluje zarówno kwestie udzielania dotacji, jak i zasady i cele jej wydatkowania, a jej przepisy odnoszą się do dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także samorządowych. 
Przepisy art. 34 u.f.z.o. określają, że dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia miesiąca, przy czym część za styczeń do 20 stycznia, a za grudzień do 15 grudnia roku budżetowego. Dotacje wypłacane są na rachunek bankowy, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji. Dotacje te mają charakter roczny, co wynika bezpośrednio z u.f.z.o. oraz z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Z takiego rocznego charakteru dotacji wynika, że powinna być ona wykorzystana w roku budżetowym, na który została udzielona, a żadne wydatki nie mogą być sfinansowane z otrzymanej dotacji po zakończeniu danego roku budżetowego (a także wcześniej, przed jego rozpoczęciem). Wspomniany przepis stanowi bowiem, że dotacja niewykorzystana w terminie powinna zostać zwrócona do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w który...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI