Kontrola NIK w niepublicznych szkołach specjalnych

Placówka pod kontrolą Otwarty dostęp

W kwietniowym wydaniu czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” pisaliśmy szeroko o kontrolach przeprowadzanych w szkołach lub przedszkolach przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zakres zainteresowań NIK obejmuje działalność jednostek oświatowych, a także funkcjonowanie systemu oświaty w szerszym znaczeniu. W trakcie ostatnio prowadzonych akcji kontrolnych NIK przyglądała się zwłaszcza efektom wdrożenia zmian w systemie edukacji. W 2020 r. przeprowadzane są kolejne kontrole, w tym dotyczące m.in. kształcenia w szkołach specjalnych. Oznacza to, że również niepubliczne szkoły specjalne powinny znać przynajmniej podstawowe zasady, na jakich opierają się kontrole NIK.

Dla przypomnienia: Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Zasady jej funkcjonowania zostały uregulowane w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. Do zadań NIK należy kontrolowanie działalności m.in. państwowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym działających w formie jednostek budżetowych szkół i przedszkoli) – art. 2 ustawy o NIK. Najwyższa Izba Kontroli ma ponadto prawo kontrolowania działalności innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne (dla przykładu: NIK przeprowadza kontrole w zakresie przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych).

Działania NIK nie są prowadzone w sposób przypadkowy. Zgodnie z art. 6 ustawy o NIK wykonuje ona swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy. Pracownicy NIK badają aktualne zmi...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI