Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesny lider , Otwarty dostęp

10 czerwca 2021

NR 86 (Czerwiec 2021)

Samorozwój kluczem do sukcesu i poczucia spełnienia

0 541

Wysiłek to jedna z tych rzeczy, która nadaje życiu sens i oznacza, że na czymś nam zależy i jesteśmy gotowi na to pracować. Każdy człowiek sam decyduje o swoim rozwoju, a tym samym wpływa na jakość własnego życia. Może na przykład zdecydować, czy podejmie trud samorozwoju.

Mistrzostwo osobiste

Rozwiązywanie skomplikowanych problemów współczesnego świata wymaga dociekliwego umysłu i gotowości do podejmowania wyzwań oraz wiąże się z wypróbowywaniem różnych dróg. Zdaniem Daniela Pinka, jeśli chce się osiągnąć cel, konieczne jest dążenie do mistrzostwa osobistego, a do tego niezbędny jest stan przypływu, który jednak sam w sobie nie stanowi gwarancji osiągnięcia mistrzostwa, ponieważ mistrzostwo to proces, stan myślenia, a zatem nie osiąga się go z dnia na dzień. 
Według Carol Dweck, profesor psychologii badającej motywację, to, w co ludzie wierzą, kształtuje to, co osiągają, ponieważ kluczowe dla samorozwoju są nasze przekonania o nas samych oraz o naszych zdolnościach i możliwościach. Jej zdaniem ludzkie życie kształtują tzw. teorie siebie, a zatem ci, którzy wierzą w „teorię bytu”, są przekonani, że inteligencja jest stała i to ona kształtuje naszą osobowość, natomiast ci, którzy wyznają „teorię przyrastania”, są zdania, że inteligencja jest czymś, co może przyrastać w zależności od tego, jakie podejmujemy działania. Wiara, że inteligencja jest cechą stałą, powoduje, że każde doświadczenie edukacyjne i zawodowe staje się pomiarem – mierzysz, ile jej masz, natomiast wiara w to, że inteligencja jest czymś, co można zwiększyć, powoduje, że doświadczenia stają się szansą na rozwój. 
Warto zatem wiązać cel nie z wynikiem, lecz z procesem uczenia się, co pozwala podejmować nowe wyzwania, rozwiązywać problemy i osiągać zdecydowanie lepsze efekty pracy. Podejście zgodne z teorią przyrastania pozwala postrzegać wysiłek jako coś pozytywnego oraz dostrzegać w ciężkiej pracy sposób na stawanie się coraz lepszym w danej dziedzinie. Wiąże się to z przekonaniem o sile swojego umysłu oraz z braniem odpowiedzialności za własny rozwój.
Zdaniem badaczy najlepszym prognostykiem sukcesu jest wysoki stopień determinacji rozumianej jako wytrwałość i zamiłowanie do długoterminowych celów, dlatego Pink uważa, że prawem mistrzostwa jest ból, ponieważ droga do niego nie jest usłana różami. Powołuje się on na słowa psychologa Andersa Ericssona, według którego „wiele cech, które – jak kiedyś wierzono – miały być odzwierciedleniem wrodzonego talentu, jest tak naprawdę rezultatem intensywnych ćwiczeń trwających minimum 10 lat”. Rozwój wiąże się z tym, co socjolog Daniel Chambliss określał jako „przyziemność doskonałości”. Jego badania nad pływakami olimpijskimi wskazały, że ci, którzy osiągali najlepsze wyniki, poświęcali najwięcej czasu i wkładali najwięcej wysiłku w codzienne aktywności przygotowujące ich do zawodów.
Potwierdzają to również badania prowadzone przez Carol Dweck, według której „Wysiłek to jedna z tych rzeczy, która nadaje życiu sens. Wysiłek oznacza, że ci na czymś zależy, że coś jest dla ciebie ważne i że jesteś gotów na to pracować. Twoja egzystencja byłaby uboższa, gdybyś nie był gotów czegoś cenić i zaangażować się w pracę, aby to osiągnąć” (Pink 2012).
Upór, rozumiany jako połączenie pasji i wytrwałości, jest determinantem rozwoju człowieka, twierdzi Angela Duckworth, powołując się na Petera Carrolla, którego zdaniem upór, jako dążenie do tego samego, nadrzędnego celu przez bardzo długi czas, jest filozofią życia nadającą rytm codzienności (Duckworth 2016).

Rozwój kompetencji szansą osiągnięcia sukcesu

Każdy człowiek sam decyduje o swoim rozwoju, a tym samym wpływa na jakość własnego życia. Oczywiście możemy być wspierani przez instytucje czy innych ludzi, ale ostatecznie to my decydujemy, jakie podejmujemy działania, by rozwijać swoje kompetencje, których główne źródło stanowią nasze doświadczenia, wymiana informacji oraz doskonalenie się w formie szkoleń. Niewątpliwie każda organizacja powinna dbać o jak najlepszy rozwój kadry, tak by pracownicy mieli możliwość osiągnięcia poziomu mistrzostwa osobistego, jednak to, czy wykorzystają tę szansę, zależy tylko od nich. Można przecież w wielu sytuacjach realizować swoje zadania zawodowe, wykonując minimum pracy, nie podejmując wyzwań i nie dążąc do bycia lepszym w danej dziedzinie, a można również wciąż się uczyć, doświadczać, pokonywać własne słabości, otwierać się na to, co nowe. Różnorodność w podejściu do własnej kariery dotyczy członków zespołu pełniących różne funkcje, w tym liderów (Filipowicz 2016).
Brak chęci samorozwoju, preferowanie pozostawania w sferze komfortu psychicznego, niepodejmowanie wyzwań i zamykanie się na to, co nowe, powoduje, że trudno zmierzyć się z potrzebami otaczającej nas rzeczywistości, w której jest coraz więcej nieprzewidywalnych sytuacji, określanych przez Nassima Nicholasa Taleba mianem „czarnych łabędzi”, czyli zdarzeń nietypowych, wykraczających poza zakres naszych oczekiwań, co wynika z faktu, że żaden element przeszłości nie wskazuje na możliwość ich zaistnienia. „Czarne łabędzie” wywierają drastyczny wpływ na naszą rzeczywistość i każą szukać logicznego uzasadnienia ich wystąpienia. Taleb podkreśla, że ich wpływ na rzeczywistość nieustannie rośnie, co szczególnie nasiliło się od okresu rewolucji przemysłowej, a zarówno trendy, epidemie, style w modzie, jak i idee, wykazują dynamikę czarnych łabędzi. Jednak mimo ich niezwykle niskiej przewidywalności ludzie, również badacze społeczni, mają tendencję do zachowywania się tak, jakby byli nieświadomi losowości zdarzeń (Taleb 2010).
W obliczu współczesnych wydarzeń na świecie warto podjąć rozważania, jakie w książce 21 lekcji na XXI wiek poczynił izraelski historyk Yuval Noah Harari, zadając pytania:

POLECAMY

  • Co dokonuje się na naszych oczach?
  • Na czym polegają dzisiaj największe wyzwania?
  • Jakie najważniejsze decyzje musimy podjąć?
  • Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Jednocześnie podkreśla on, że na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego najważniejszym siłom kształtującym...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy