Jak pobudzać kreatywność w zespole?

Nowoczesny lider Otwarty dostęp

Kreatywność można definiować na wiele sposobów, ale nie ulega wątpliwości, że istnieje ścisły związek pomiędzy twórczym myśleniem pracowników a skutecznością i wydajnością całego zespołu. Skoro tak, to jakich warunków wymaga wyzwolenie w pracownikach kreatywności?

Czym jest kreatywność?

Kompetencja ta jest jedną z najbardziej pożądanych na współczesnym rynku pracy. W szerokim rozumieniu kreatywność oznacza: 

  • tworzenie czegoś nowego, oryginalnego,
  • szukanie nowych rozwiązań,
  • patrzenie z różnych perspektyw,
  • łączenie w ciekawy sposób rzeczy, idei, zjawisk, które z pozoru do siebie nie pasują,
  • wychodzenie poza utarte schematy myślenia,
  • robienie czegoś w inny sposób,
  • zdolność do widzenia świata, zdarzeń w inny sposób,
  • połączenie naszej wyobraźni (myślenie) i działania (tworzenie).

Każdy człowiek ma w sobie twórczy potencjał, a to, w jakim stopniu go wykorzystuje, zależy od pragnienia bycia twórczym (Gmitrzak 2019, s. 16). 
Krzysztof Szmidt definiuje kreatywność jako zdolność człowieka do w miarę częstego generowania nowych i wartościowych wytworów: rzeczy, idei czy metod działania, natomiast Wiesława Limont za najważniejszą cechę kreatywności, odróżniającą ją od twórczości, uznaje samoświadomość jednostki. Zgodnie z takim rozumieniem kreatywności zdolność tę można ćwiczyć – zarówno indywidualnie, jak i grupowo, pobudzając tym samym ludzi do generowania nowych i wartościowych pomysłów rozwiązania problemów poznawczych i praktycznych (Szmidt 2013, s. 24–25). Jest to ważne w kontekście wyzwań, przed którymi stajemy w wyniku zmian zachodzących w niezwykle szybkim tempie i w ogromnej skali. Ken Robinson podkreśla, że to, co wydaje się nam stałe (np. praca), może szybko zniknąć, dlatego warto się zastanowić, jak odnajdzie się w takiej sytuacji człowiek, który nie nauczył się myśleć twórczo i zgłębiać swoich prawdziwych zdolności (Robinson 2012, s. 29–30).

POLECAMY

Wpływ kreatywności na efektywność pracy organizacji

W wypowiedziach osób zajmujących głos w dyskusji na temat kreatywności w organizacji zauważa się ścisły związek pomiędzy twórczym myśleniem a skutecznością i wydajnością organizacji. Wiąże się to z tym, że twórcze podejście ułatwia rozwiązywanie problemów, pobudza do myślenia oraz do krytycznego oglądu sytuacji, sprzyja wprowadzaniu innowacji, a także pozwala na rozwój umiejętności osobistych oraz tych, które są związane z pracą zespołową. Kreatywność jest procesem obejmującym ujawnianie, selekcjonowanie, wymianę i łączenie faktów, idei oraz umiejętności, a ciągły przepływ pomys...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI