Jak zarządzać konfliktem?

Nowoczesny lider

Komunikacja stanowi istotę ludzkiego życia. Niepodważalność tej tezy potwierdzają liczne przykłady, począwszy od codziennych sytuacji domowych, na działaniach podejmowanych w wielkich korporacjach skończywszy. My, ludzie, nie potrafimy funkcjonować bez porozumiewania się, które nie zawsze sprowadza się tylko do komunikacji werbalnej, ale może także opierać się na gestach, np. gdy kierujący ruchem policjant wskazuje, że mamy się zatrzymać, lub na symbolach graficznych, np. kiedy ilustracje informują nas krok po kroku, jak skorzystać z biletomatu.

Kmunikacja – tak naturalna, że aż niezauważalna – znacznie ułatwia nam codzienne funkcjonowanie, chociaż zdarza się, że staje się źródłem konfliktów i może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Doświadcza tego każdy człowiek, jednak szczególnie narażone na różnicę zdań – a co się z tym wiąże, na prawdopodobieństwo wejścia w sytuacje konfliktowe – są osoby, które działają w imieniu innych, a więc ci, którzy podejmują decyzje dotyczące grupy ludzi, czyli zarządzają zespołem. 
Należą do nich dyrektorzy placówek oświatowych, którzy każdego dnia wchodzą w liczne relacje zawodowe zarówno z osobami dobrze im znanymi: z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami uczniów, samymi uczniami, jak i z tymi, którzy nawiązują współpracę z placówkę, działając w określonym celu. Ciągłe przebywanie wśród ludzi zachęca do nieustannej wymiany komunikatów, sprzyja jednak również występowaniu sytuacji konfliktowych, dlatego ważne jest, by dyrektor miał kompetencje pozwalające mu sprawnie zarządzać w każdej sytuacji, również wtedy, gdy on i jego rozmówca mają odmienne 
zdania.

Kompetencje komunikacyjne

Kompetentny jest ktoś, kto jest gotowy do podejmowania określonych działań, czyli ma odpowiednie zasoby – umiejętności. Nie można być jednak tak po prostu „kompetentnym”, ponieważ słowo „kompetencja” odnosi się do określonego obszaru działalności, w ramach którego nabywa się wiedzę i konkretne umiejętności w procesie uczenia się i doświadczania (Filipowicz 2016, s. 11–12). Posiadanie informacji na dany temat nie jest równoznaczne z nabyciem kompetencji. Uświadomienie sobie tego jest bardzo ważne, zwłaszcza w takim zakresie jak kompetencje komunikacyjne, które wykorzystujemy w każdej sytuacji naszego życia. 
Należy ponadto wziąć pod uwagę, że nabycie kompetencji w określonym czasie nie oznacza, iż będą one aktualne w innej sytuacji. Nabywanie nowych kompetencji jest niezbędne, by móc funkcjonować we wciąż zmieniającej się rzecz...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI