Jak sprawić, by pracownicy byli szczęśliwi, czyli o poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze współpracy i dobrostanie

Nowoczesny lider

Przywództwo to zdolność do zjednoczenia ludzi we wspólnym celu oraz charakter budzący zaufanie. 
Bernard Montgomery

Brak satysfakcji z wykonywanej pracy ma wpływ nie tylko na poszczególnych pracowników, lecz także przekłada się na funkcjonowanie całej organizacji. Bez względu na to, czy jest to firma, czy szkoła, wydajność pracy spada, zwiększa się rotacja kadr, a także cierpi morale zespołu. Czynnikami, które sprawiają, że praca nie daje szczęścia, są: anonimowość, brak poczucia doniosłości własnej pracy i jej niewymierność.

Co powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi w pracy?

Patrick Lencioni w książce Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia twierdzi, że każdego dnia miliony ludzi cierpią z powodu pracy, która sprawia, że stają się jedynie bardziej cyniczni, nieszczęśliwi, a nawet sfrustrowani. Każdy ma potrzebę bycia zauważonym i docenionym, potrzebę poczucia, że jego praca ma znaczenie i przynosi wymierne efekty, dlatego warto, by osoby zarządzające zespołami poddały dogłębnej analizie trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia, a także zastanowiły się, jak zbudować kulturę „spełnienia zawodowego”, co pozwoli im uniknąć sytuacji, w których ich pracownicy będą nieszczęśliwymi ludźmi.

Niewątpliwie pracownicy, którzy czują się spełnieni zawodowo, podejmują działania z większym zaangażowaniem czy wręcz z entuzjazmem oraz dbają o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy. Są również otwarci i elastyczni, co przekłada się na to, że nie mają problemów, by przyjść do pracy wcześniej albo zostać dłużej. Co więcej, z własnej inicjatywy poszukują sposobów na poprawę jakości swojego działania. Ci pracownicy rzadko zmieniają miejsce zatrudnienia, ponieważ ich zadowolenie i poczucie spełnienia są jak magnes, który przyciąga ich do miejsca, w którym pracują.

Budowanie kultury satysfakcji i spełnienia powoduje wzrost konkurencyjności na rynku pracy. Poczucie sensu podejmowanych działań sprawia, że ludziom chce się chcieć i – co więcej – poszukują nieszablonowych rozwiązań, które wpływają na wzrost efektywności działań całego zespołu. Nie zawsze jednak pracodawcy i pracownicy wykorzystują szansę, by poczuć się szczęśliwymi, a tym, co utrudnia stworzenie środowiska pracy sprzyjającego poczuciu szczęścia, są zarówno przeszkody pracownicze, organizacyjne, jak i emocjonalne. 

Przeszkody pracownicze związane są z przywiązywaniem nadmiernej wagi pracowników do wynagrodzenia lub ścieżki kariery. Gubią oni w ten sposób poczucie sensu tego, co robią na co dzień, a tym samym ich wydajność spada. 

Przeszkody organizacyjne wynikają ze zbyt późnego reagowania osób decyzyjnych na trudną sytuację, co zazwyczaj skutkuje odejściem...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI