Jak pracować z uczniem uzależnionym od alkoholu?

Orzecznictwo w praktyce

Uzależnienie od alkoholu jest stanem, w którym osoba traci kontrolę nad tym, w jakich ilościach spożywa alkohol. Taka osoba doświadcza silnego pragnienia związanego ze spożywaniem tej substancji. Warto wspomnieć, że jest to choroba, która wpływa zarówno na ciało, jak i umysł jednostki, prowadząc do trwałych zmian neurochemicznych i psychologicznych. Co zrobić w sytuacji, kiedy jeden z uczniów jest uzależniony od alkoholu?

Jakie zachowania może przejawiać osoba uzależniona?

 • Niezdolność do kontrolowania ilości spożywanego alkoholu.
 • Pojawianie się silnego pragnienia spożywania alkoholu, co związane jest z myśleniem o nim i fantazjowaniem o spożywaniu tej substancji.
 • Wzrost tolerancji, czyli potrzeba spożywania większych ilości alkoholu, aby osiągnąć wcześniejsze efekty związane z upojeniem alkoholowym.
 • Pojawienie się objawów odstawienia, co oznacza, że u takiej osoby charakterystyczne jest występowanie objawów fizycznych i emocjonalnych po przerwie w spożywaniu alkoholu.
 • Picie pomimo negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych, rodzinnych i zawodowych itd.
   

Istotne jest to, że uzależnienie od alkoholu może prowadzić do szeregu poważnych problemów zdrowotnych, takich jak:

 • uszkodzenie wątroby, 
 • zaburzenia psychiczne, 
 • problemy z sercem, 
 • problemy z układem pokarmowym.
   

Niewątpliwie uzależnienie w ogóle, nie tylko od alkoholu, może prowadzić do problemów rodzinnych, trudności w relacjach społecznych, a nawet kryzysów życiowych.

Co zrobić, jeśli widzę, że alkohol przejmuje kontrolę nad moim życiem?

Leczenie uzależnienia od alkoholu zazwyczaj wymaga terapii, wsparcia społecznego i zmiany stylu życia. Wychodzenie z uzależnienia absolutnie nie jest łatwym zadaniem i wymaga od osoby uzależnionej bardzo wielu działań mających na celu niwelowanie takich zachowań poprzez zmianę środowiska, znajomych czy szukanie motywacji do tego, by już nie chcieć spożywać alkoholu. 
Osoba uzależniona od alkoholu może skorzystać z terapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, programów odwykowych, a także wsparcia grupy samopomocowej, takiej jak Anonimowi Alkoholicy (AA).
Ważne jest, aby osoba uzależniona od alkoholu szukała profesjonalnej pomocy i wsparcia, aby przezwyciężyć uzależnienie, odzyskać zdrowie i prowadzić pełniejsze, trzeźwe życie. Niekiedy nawet najbardziej zaangażowana rodzina to za mało, aby pomóc osobie uzależnionej. W takich przypadkach konieczne jest wsparcie specjalist...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI