Uczeń zdolny w Twojej klasie

Orzecznictwo w praktyce

Nasze wyobrażenie o uczniach zdolnych zwykle koncentruje się na tych dzieciach, które odnoszą spektakularne sukcesy w jakiejś dyscyplinie naukowej lub są wszechstronnie utalentowane w wielu różnych dziedzinach[1]. Czy rzeczywiście tak jest, że uczniowie zdolni to tylko ci, których znamy ze szkoły jako laureatów konkursów, z nienagannymi manierami oraz arsenałem piątek i szóstek? Jak się okazuje, nie zawsze jest to jedyna prawda.

Kim są uczniowie zdolni?

Zanim scharakteryzujemy ucznia zdolnego, zastanówmy się, czym są zdolności w ogóle. Zdolności można zdefiniować jako mocne strony jednostki, które są podstawą budowania poczucia własnej wartości. Zdolności umożliwiają szybkie i sprawne działanie, a więc możliwość osiągnięcia więcej niż inni[2]. Wiele badań dotyczących uzdolnień wskazuje, że osiągnięcia szkolne, a nawet sukces życiowy danego ucznia, nie zawsze są powiązane z jego inteligencją mierzoną testami inteligencji. Oczywiście poziom zdolności umysłowych wpływa na powodzenie w okresie nauki szkolnej czy w czasie studiów, ale nie warunkuje dobrego przygotowania do życia i pracy zawodowej. Współcześnie wiemy już, że z uzdolnieniami ogólnymi mogą łączyć się i rozwijać na wysokim poziomie zdolności specjalne, np. językowe, matematyczne, plastyczne czy muzyczne. Dodatkowo, jak zauważa B. Hornowski (psycholog zajmujący się problematyką zdolności), uzdolnienia rozwijają się w zależności od warunków społeczno-historycznych, w których żyje człowiek. Dlatego u niektórych dzieci zdolność ogólna będzie prezentowała się w różnych działaniach, bez wyróżniającego się talentu, kiedy u innych, dzięki odpowiedniej stymulacji środowiskowej, rozwiną się uzdolnienia specjalne, a nawet geniusz[3].
Mówiąc o sukcesie życiowym, nie można pominąć niezwykle istotnej roli inteligencji emocjonalnej, dostrzeżonej przez D. Golemana, która wpływa m.in. na subiektywne poczucie szczęścia i spełnienia danej jednostki. Jak się okazuje, inteligencja emocjonalna oraz wysoko rozwinięte umiejętności społeczne mają ogromny wpływ na osiąganie celów życiowych.
Odnosząc się do uczniów zdolnych, można wskazać specyficzne właściwości umysłowe i osobowościowe, którymi charakteryzuje się omawiana grupa. Są to m.in.[4]:

 • dobra pamięć oraz szybkie i sprawne stosowanie zróżnicowanych strategii pamięciowych,
 • bogata i twórcza wyobraźnia,
 • zdolności analizy i syntezy,
 • szeroki zakres wiedzy ogólnej,
 • predyspozycje werbalne i ję­­zykowe,
 • bogaty zasób słownictwa,
 • zdolności logicznego rozumowania,
 • zamiłowanie czytelnicze,
 • łatwość uczenia się,
 • uzdolnienia matematyczne,
 • ciekawość oraz głębsze i rozleglejsze dążenia po­­znawcze,
 • pomysłowość,
 • wielość zainteresowań,
 • uzdolnienia muzyczne, plastyczne,
 • sprawność fizyczna,
 • niezwykłe poczucie humoru,
 • zdolności przywódcze, 
 • perfekcjonizm,
 • zdolnoś...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI