Patostreaming – niebezpieczne treści w internecie

Orzecznictwo w praktyce

Internet stanowi znaczący element naszego życia. Dostęp do niego umożliwiają nie tylko komputery, laptopy czy tablety, ale również smartfony, które użytkownicy mają stale przy sobie. Ze smartfonów korzysta dziś aż 42,7% dzieci w wieku 4–9 lat. Dla dzieci i osób młodych globalna sieć jest naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Nie znają świata bez niej. Daje ona wiele możliwości, by się rozwijać. Korzystanie z cyberprzestrzeni może mieć jednak także negatywne konsekwencje.

Raport „Nastolatki 3.0” opublikowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK (2023) wskazuje, że czas spędzany przez polskich nastolatków w internecie się wydłuża. Obecnie młodzież korzysta z internetu średnio 5 godzin i 36 minut w dni powszednie i 6 godzin 16 minut w weekendy. To, co może niepokoić, to fakt, że rodzice ankietowanych nastolatków w najnowszym badaniu deklarują, że ich dzieci spędzają w sieci ok. 1,5 godziny – czyli niemal 4 razy mniej niż w rzeczywistości. 
Dorośli często nie zdają sobie sprawy z tego, ile czasu ich dzieci spędzają w internecie, a co za tym idzie – z jakimi zagrożeniami się tam spotykają. Kolejny ważny wniosek z raportu wskazuje na wiek, w którym młodzi ludzie otrzymują pierwszy telefon z dostępem do internetu. Wynosi on średnio 8 lat i 5 miesięcy. To zdecydowanie poniżej wymaganych przez większość portali społecznościowych 13 lat. Polecam zapoznać się z całością raportu, który jest dostępny i do pobrania w pliku pdf na stronie: https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/5315,Raport-quotNastolatki-30quot.html (dostęp: 9.02.2024 r.).

Wpływ szkodliwych treści na najmłodszych odbiorców

Szkodliwe treści w internecie definiuje się jako „materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania”. Zalicza się do nich przede wszystkim pornografię, materiały ukazujące przemoc, a także treści zachęcające do zachowań szkodliwych dla zdrowia 
(np. używania narkotyków) lub autodestrukcyjnych (samookaleczenia, samobójstwa itp.). Patostreaming również zalicza się do szkodliwych treści w internecie. Zauważa się, że materiały takie są szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych odbiorców – dzieci i młodzieży, mogą bowiem negatywnie wpływać na ich rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny.
Stopień oddziaływania szkodliwych treści na najmłodszych odbiorców zależy od wielu czynników. Nie tylko od rodzaju materiału, ale także wieku dziecka, czynników osobowościowych, sytuacji życiowej, wzorców zachowań, środowiska, w którym dziecko się wychowuje. Ten sam obraz może oddziaływać na różne osoby z różnym nasileniem – u jednej wywoła dyskomfort, u innej spowoduje większe szkody psychiczne. 

Patostreaming – nowe zagrożenie w sieci

Patotreści to nieakceptowane społecznie, nieraz niedopuszczalne prawnie treści w internecie, których najbardziej jaskrawym przykładem jest patostreaming.
Patostreaming jest zjawiskiem stosunkowo nowym, można je uznać za niepokojące, a nawet szkodliwe społecznie. Pojęcie to powstało w wyniku połączenia słowa stream i przedrostka pato-. Stream/streaming oznacza prowadzoną na żywo transmisję interne...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI