Książka w szkole to nie tylko lektura. Jak upowszechniać czytelnictwo w placówce oświatowej?

Edukacyjne inspiracje

Książka w szkole budzi najczęściej skojarzenia z lekturą albo z podręcznikiem. W obu przypadkach rzadko są to wrażenia pełne zachwytu. Dominuje w nich raczej znudzenie, rozdrażnienie i zniechęcenie, często wrogość do czytania i odkrywania świata literackiego. I wcale nie są to uczucia, którymi dzielą się jedynie uczniowie. Wielu dorosłych szuka sposobów na to, jak oczarować dzieci i młodzież książkami, jak zachęcić do wnikliwej analizy tekstu, do systematycznej nauki i czerpania z tego radości oraz satysfakcji.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 to wieloletnie wsparcie i promocja czytelnictwa w Polsce, realizowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteka Narodową, Instytutem Książki i Narodowym Centrum Kultury. Co to oznacza dla szkoły, dla nauczycieli i dla konkretnych uczniów? Otóż w bibliotekach publicznych, pedagogicznych i szkolnych pojawią się liczne projekty w ramach upowszechniania czytelnictwa, które adresowane będą do uczniów wszystkich typów szkół i dzieci w wieku przedszkolnym.
Na jakie oferty ze strony bibliotek mogą liczyć szkoły i w jaki sposób zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele powinni włączyć się do realizacji stawianych zadań?

Zakup nowości wydawniczych

Warto przyjrzeć się zbiorom w bibliotekach szkolnych i dokonać mądrej selekcji, czyniąc miejsce na półkach dla nowych lektur szkolnych, które nawiązując do współczesnych realiów i problemów, okażą się doskonałym uzupełnieniem klasyki. Przed dokonaniem zakupu nowych pozycji, bo temu będą sprzyjały fundusze na wsparcie zaopatrzenia bibliotek w nowe książki, najlepiej przeprowadzić dyskusje, zebrać sądy, zrobić rozeznanie wśród dzieci i młodzieży, pytając wprost o konkretne tytuły, o proponowaną przez nich tematykę, którą chcieliby poruszyć, odkryć, i o doświadczenia, których pragną podczas czytania lektur w ogóle. Pozostawienie uczniom możliwości współdecydowania o wyborze książek może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania w sam proces czytania. Zatem obok obligatoryjnie przygotowanej listy lektur w każdej klasie powinna powstać lista kilku książek do wspólnego odkrywania i omawiania, a inicjatorami dyskusji, zadań, sposobu uchwycenia przekazu zawartego w utworach mogą być sami uczniowie. Przygotowywane przez nich zajęcia, na zasadzie odwróconych lekcji, będą ciekawym sprawdzianem posiadanych już przez nich kompetencji językowych i literackich oraz informacją dla nauczyciela, jak przebiega proces literackiego wtajemniczenia – czy to powierz...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI