Kwestionowanie wysokości dotacji. Czy z nieprawidłowymi wysokościami dotacji da się walczyć i wygrać?

Temat miesiąca Otwarty dostęp

W poprzednim wydaniu opisywałem, jak wygląda początek nowego roku budżetowego i jak dobrze go rozpocząć. I znowu, zgodnie z nietracącą nic na aktualności maksymą przypisywaną pewnemu włoskiemu kondotierowi oraz francuskiemu marszałkowi (historia jest tu w sporze), do prowadzenia szkoły, przedszkola czy placówki (u nich – wojny), potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy.

Pierwsze koty za płoty

Styczniowe dotacje trafiły już do placówek, a teraz wypłacane są dotacje za luty. 

Nie trzeba Czytelnikom oczywiście przypominać, że to wszystko dzieje się na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), która kompleksowo ustala zasady udzielania, wypłacania i wykorzystania dotacji oświatowych.

POLECAMY

Obecnie interesować nas będzie jeden z aspektów – prawidłowość ustalania kwot dotacji i ich wypłacania. 

Na samym początku roku zaskoczone zostały osoby prowadzące niepubliczne licea ogólnokształcące oraz szkoły policealne dla dorosłych. Wydane 22 grudnia 2022 r. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 diametralnie zmieniło zasady finansowania tych szkół poprzez dotacje. Dla niektórych oznaczać to może wyrok na niepubliczne zaoczne licea ogólnokształcące dla dorosłych. 

Dotacja dla niepublicznych liceów dla dorosłych odpowiada wartości subwencji oświatowej, jaką samorząd otrzymuje na takich uczniów, co wynika z art. 26 ust. 2 u.f.z.o. Subwencja na ta obejmuje kwotę stałą na słuchacza, czyli miesięczną dotację, oraz dodatkowo kwotę za tzw. efekt, czyli uzyskanie przez słuchacza świadectwa dojrzałości. Kwota miesięczna dotacji to wartość wynikająca z pomnożenia współczynnika (wagi dotacyjnej) Sh przez kwotę finansowego standardu A, podobnie dodatkowa dotacja za zdaną maturę, ale oczywiście współczynnik jest inny.

Wobec tego porównajmy stawki subwencji na tych słuchaczy w roku 2022 i na rok 2023.

Waga Sh dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w roku 2022 wynosiła 0,12, a standard A to była kwota 6081 zł. Można więc obliczyć, że roczna dotacja na słuchacza wynosiła (pomijając współczynnik Di, który wynosi i tak ok. 1) mniej więcej 730 zł, czyli miesięcznie ok. 60 zł. To oczywiście wartość niezmiernie mała, ale porównajmy ją do roku 2023.

Otóż waga Sh (czyli ten przelicznik) na rok 2023 spadła do 0,005! Kwotę standardu A zaplanowano na 6947 zł, więc roczna dotacja na słuchacza zaocznego niepublicznego liceum og...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI