Dział: Temat miesiąca

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kontrola dotacji

Dopiero co minął rok 2023, kończą się ostatnie rozliczenia wydatków z poprzedniego roku, a już myślimy, co w oświacie przyniesie nam rozpoczęty rok w zakresie finansowania placówek niepublicznych i jak się do tego przygotować?

Czytaj więcej

Homeschooling – realizacja obowiązku szkolnego / nauki poza szkołą

W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania powszechnie używanego w środowisku edukacyjnym pojęcia homeschoolingu. W ostatnich dwóch latach ta forma edukacji stała się bardzo popularna.

Czytaj więcej

Placówki niepubliczne pod nadzorem – zmiany w prawie związane z nadzorem pedagogicznym

O ile same regulacje dwukrotnie zawetowanej ustawy (tzw. Lex Czarnek 1.0 i 2.0) odnosiły się w zasadzie do szkół publicznych, prowadzonych przez samorządy, to ostatnie zmiany prawa, w tym Prawa oświatowego, skupiają się na niepublicznej oświacie, a szczególnie szkołach. Zmian ustaw oświatowych w 2023 r. było tak wiele, że warto je wymienić i omówić, gdyż kształtują one sytuację prawną w bieżącym, niedawno rozpoczętym roku szkolnym.

Czytaj więcej

Nowe przepisy o ochronie dzieci przed przemocą

Kilka miesięcy temu cała Polska została poruszona tragicznymi losami i śmiercią dziecka – małego Kamilka, zakatowanego przez ojczyma. To dramatyczne zdarzenie wywołało kolejną falę dyskusji o zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz skuteczności istniejących regulacji prawnych.

Czytaj więcej

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego podstawą do przygotowania optymalnej informacji o wynikach i wnioskach z nadzoru za rok 2022/2023

Wraz ze zbliżającym się terminem zakończenia zajęć dydaktycznych dyrektorzy wszystkich szkół i placówek powinni już teraz myśleć o przygotowaniu do podsumowania realizacji nadzoru pedagogicznego w mijającym roku szkolnym, tak aby czas ten maksymalnie wykorzystać, a proces sprawozdawczy był przemyślany i przebiegał bez niespodzianek.

Czytaj więcej

Nie zawsze Kodeks pracy. Niepubliczna placówka oświatowa w objęciach Karty Nauczyciela

Pomimo tego, że ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela reguluje zasadniczo status prawny nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych publicznych placówek systemu oświaty, to znaczną część jej przepisów stosuje się również w przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Warto przyjrzeć się tym regulacjom nieco bliżej.

Czytaj więcej

Finansowanie z dotacji tzw. atrakcji oraz zajęć dodatkowych

Coraz częściej w praktyce prowadzenia przedszkoli, ale w pewnym zakresie również szkół, pojawia się problem kwestionowania przez organy dotujące finansowania z dotacji niektórych zajęć. Chodzi przede wszystkim o tak zwane zajęcia dodatkowe, np. rytmika, sport, dodatkowy język, czy umuzykalnienie. Na „celowniku” organów są także aktywności, zwane przez nich często „atrakcjami”, a chodzi o np. wycieczki, wyjścia do teatru czy na wystawę.

Czytaj więcej

Jak polskie szkoły i przedszkola przyjęły uczniów z Ukrainy? – studium przypadku

Agresja zbrojna na Ukrainę zmieniła obraz świata, Europy i naszą polską rzeczywistość. Jako sąsiedzi pokazaliśmy serce, solidarność. Od pierwszych dni wojny Polacy ruszyli z pomocą tym, którzy walczą o wolność i uchodźcom, którzy trafili do naszego kraju. Pomagamy spontanicznie i systemowo, wprowadzając różne rozwiązania, również w systemie edukacji. Dziś polska szkoła ma nowe oblicze.

Czytaj więcej

Kwestionowanie wysokości dotacji. Czy z nieprawidłowymi wysokościami dotacji da się walczyć i wygrać?

W poprzednim wydaniu opisywałem, jak wygląda początek nowego roku budżetowego i jak dobrze go rozpocząć. I znowu, zgodnie z nietracącą nic na aktualności maksymą przypisywaną pewnemu włoskiemu kondotierowi oraz francuskiemu marszałkowi (historia jest tu w sporze), do prowadzenia szkoły, przedszkola czy placówki (u nich – wojny), potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy.

Czytaj więcej

Ja dobrze rozpocząć nowy rok budżetowy?

Zaczął się kolejny rok budżetowy, a wraz z nim, parafrazując nieco terminologię unijną, nowa perspektywa finansowa. Świat, a także działalność placówek oświatowych, toczy się wokół pieniędzy i nic dziwnego, że sprawy finansowe spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących, gdyż zapewnienie stabilnego finansowania jest niezbędne do prawidłowego wykonywania ustawowych zadań. Wśród źródeł finansowania znaczącą rolę grają oczywiście dotacje, ponieważ nie tylko stanowią przeważające przychody, ale przede wszystkim cechują się stabilnością i (względną) stałością.

Czytaj więcej

Quo vadis, polska szkoło?

Podsumowując mijający rok, a przy okazji setne wydanie Forum Placówek Niepublicznych, można tylko powiedzieć, że ten rok jest jak klasyczny film Hitchcocka: zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie narasta.

Czytaj więcej

Jak przygotować i dokumentować rozliczenie dotacji

Działalność w zasadzie wszystkich placówek oświatowych oparta jest na finansowaniu poprzez dotacje, udzielane z budżetów jednostek samorządowych. Stanowią one znaczne albo nawet przeważające przychody, zapewniając stabilność finansową. Jednakże z faktu, że dotacje pochodzą ze środków publicznych, wynika też, że ich otrzymanie i wydatkowanie podlega szczególnym zasadom.

Czytaj więcej