Motywowanie grona pedagogicznego

Kadry i finanse

Pobudzanie motywacji jest procesem złożonym, wieloaspektowym. Wynika to stąd, że każdy człowiek ma swój system wartości zawierający zarówno wartości uniwersalne – ogólnoludzkie, jak i jednostkowe – osobiste, zależne od jego indywidualności, odczuwanych potrzeb i aspiracji życiowych. Utrzymanie właściwej motywacji do pracy jest niezwykle istotnym aspektem pracy w szkole. Co może zrobić dyrektor, by motywować swoich nauczycieli?

Niełatwo jest osobie na stanowisku kierowniczym wybrać metody i narzędzia odpowiednie do zmotywowania swoich podwładnych do efektywnej pracy bez wcześniejszego poznania ich potrzeb i cech osobowych. Należy również pamiętać o tym, iż praca ma przynosić skutki będące źródłem zadowolenia dyrektora, ale i jednocześnie jego pracowników. Dlatego właśnie należy stworzyć takie warunki pracy, które umożliwią zaspokojenie różnych potrzeb – deficytu, wzrostu, a także samorealizacji. Proces motywowania, tak jak sama motywacja, powinien być traktowany bardzo szeroko i nie ograniczać się wyłącznie do polityki płac. 

Czynności motywacyjne dyrektora

Józef Penc wskazuje następujące czynności procesu motywacyjnego do dyspozycji dyrektora/kierownika:

  • rozpoznanie kwalifikacji, predyspozycji, zamiłowań, potrzeb i aspiracji pracowników, aby lepiej dobrać i dostosować pracę do oczekiwań zatrudnionych,
  • wszechstronne informowanie, a także organizowanie pracy, aby zapewnić maksimum świadomego uczestnictwa i zaangażowania pracowników, rozumienie współzależności ich pracy z pracą kolegów, z wymaganiami odbiorców i otoczenia,
  • wyznaczanie zadań i miar ich wykonania w sposób umożliwiający samokontrolę postępu, jak i uwzględnienie wkładu pracy przy ustalaniu wynagrodzeń,
  • ustalanie płac podstawowych, a także ruchomej części płacy zależnej od dodatkowego wkładu pracy i inwencji,
  • okresowe oceny pracowników w celu dokonania korekt w ich wykorzystaniu, sterowaniu ich rozwojem itp.;
  • uruchomienie gamy bodźców pozapłacowych, w tym kształtowanie korzystnych stosunków międzyludzkich.

Motywowanie wewnętrzne

Wzbudzanie motywacji zewnętrznej jest dużo łatwiejsze niż motywowanie wewnętrzne. Organizacja pracy szkoły może stać się źródłem motywac...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI