Najnowsze zmiany w przepisach oświatowych

Informator prawny Otwarty dostęp

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 202). Data wejścia w życie: 1 lutego 2021 r.

Dotyczy szkół niepublicznych. Jakie zmiany wprowadza?

POLECAMY

Rozporządzenie przedłuża zdalne nauczanie od 1 do 14 lutego 2021 r. w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych i placówek. Naukę stacjonarną kontynuują klasy I–III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym – z zachowaniem reżimu sanitarnego. O sposobie prowadzenia zajęć (stacjonarne/zdalne) nadal decydują dyrektorzy:

  1. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
  2. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  3. szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Doprecyzowano, że uczniom szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w ...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI