Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgodnie z prawem

1 września 2020

NR 68 (Październik 2019)

Postępowanie z chorymi uczniami w placówkach niepublicznych

0 603

Częstą praktyką jest przyprowadzanie przez rodziców chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Przyczyny mogą być różne: brak możliwości zapewnienia dziecku opieki, obowiązki zawodowe czy nawet chęć zahartowania dziecka. Zagadnienia związane z dopuszczalnym postępowaniem w takich sytuacjach powinien określać statut konkretnej placówki niepublicznej.

Podstawowe obowiązki rodziców

W ramach władzy rodzicielskiej rodzice są zobowiązani do opieki nad dzieckiem, dbania o jego zdrowie, w tym odbywania wizyt lekarskich i podawania dziecku leków (art. 95 §  1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Rodzice powinni pamiętać, że niepubliczne przedszkole lub szkoła nie ma obowiązku wyręczać ich w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich w przypadku, gdy stan zdrowia dziecka przemawia za pozostawieniem go w domu lub może stanowić zagrożenie zarażenia chorobą zakaźną innych dzieci. Obowiązek zapewnienia niepełnoletniemu dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach, którzy muszą liczyć się z tym, że placówka może odmówić przyjęcia chorego dziecka lub w ciągu dnia poinformować o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z placówki.

Dotyczy to także przypadku, gdy nauczycielom znany jest fakt, że rodzice nie mogą osobiście zająć się dzieckiem, np. z tego powodu, że pracują i nie mają niani lub innego opiekuna. Ze względu na dobro dziecka rodzice nie powinni zatajać przed pracownikami placówki faktu złego samopoczucia dziecka lub że w związku z tym podali leki, które po kilku godzinach mogą przestać działać. Nieodpowiednio leczone albo niedoleczone zwykłe zapalenie dróg oddechowych czy choroba zakaźna mogą doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Dla dziecka oznacza to dłuższą nieobecność w przedszkolu lub szkole, utratę możliwości udziału w zajęciach realizujących podstawę programową, a dla rodzica – dłuższą nieobecność w pracy lub korzystania z opieki innych osób. Na podstawie art. 32...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy