Przywrócenie uprawnień do emerytury bez względu na wiek – emerytura stażowa

Kadry i finanse

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela powróciła instytucja emerytury stażowej nauczycieli. Nie ma ona jednak takiej samej formy jak kiedyś, należy więc upewnić się kto i kiedy nabywa do niej prawo.

Przewidziane w art. 88 KN prawo do emerytury bez względu na wiek, czyli emerytury stażowej dla nauczycieli, praktycznie wygasło z końcem 2008 r., bowiem od tego momentu żaden kolejny nauczyciel nie mógł już nabyć prawa do tej emerytury. Wynikało to z przyjętych w tym przepisie rozwiązań – zgodnie z ust. 2a tej regulacji nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

  • spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz
  • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dochody budżetu państwa.
     

Wynikający z pkt 1 tej regulacji obowiązek spełnienia warunków uprawniających do emerytury najpóźniej w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest powodem, dla którego przepis ten już się wykonał. 

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przywraca jednak prawo nauczycieli do emerytury bez względu na wiek. P...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI