Zarządzanie przez efekty, systemy wsparcia i dbanie o rozwój kadry

Nowoczesny lider

Szkoła jest organizacją opartą na funkcjonowaniu ludzi, których codzienne działania wpływają na jej kształt. Dysponują oni zasobami, czyli ogółem cech i właściwości, takich jak zdolności, wiedza, motywacja, wartości, postawy, czyli tym, co pozwala im pełnić określone funkcje. Właściwe wykorzystanie owych zasobów daje organizacji możliwość wyróżnienia się wśród innych instytucji. Jest to niezwykle ważne w przypadku placówek niepublicznych, do których uczniowie trafiają z wyboru.

Zoczekiwaną od dyrektora umiejętnością zarządzania zasobami ludzkimi wiąże się podejmowanie odpowiednich działań w takich obszarach, jak: techniki naboru kandydatów do pracy, analiza pracy, techniki badania uzdolnień pracowników, środki motywowania, komunikowanie się, style kierowania, badanie klimatu społecznego, analiza czynników wydajności pracy, techniki szkolenia, systemy informacji personalnej. 
Niezwykle ważne jest, by dyrektor miał świadomość, że chcąc sprostać wyzwaniom współczesnego świata, nie wystarczy dysponować dobrami materialnymi, takimi jak np. nowe technologie, ale trzeba wykorzystywać czynniki o charakterze organizacyjnym, do których należą: elastyczność, zdolność szybkiego uczenia się, szybkość działania oraz wysokie kompetencje pracowników. Kryterium oceny efektywności w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi powinien być natomiast poziom zaspokojenia potrzeb klientów, co w praktyce szkolnej oznacza, że wszelkie podejmowane działania muszą być odpowiedzią na potrzeby uczniów. Zadaniem dyrektora jest zatem umiejętne określanie kompetencji nauczycieli, a następnie dbanie o ich rozwój, co stanowi warunek podnoszenia efektywności pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku nauczycieli, którzy w przeciwieństwie do pracowników fizycznych są pracownikami wiedzy. Dyrektor szkoły powinien poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób generować wiedzę w organizacji, a następnie efektywnie przekształcać ją w wartość (Pocztowski 2008, s. 36–40).

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zmianie

Ogromne wyzwanie stanowi obecnie zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście nauki i pracy zdalnej, co jest związane z procesem zmiany. Pociąga on za sobą spadek sprawności organizacji, co określa się „prawem dołka”. Dzięki odpowiednim strategiom i narzędziom można jednak zoptymalizować zarówno czas trwania, jak i skalę spadku sprawności organizacji.
Skutki zmiany zależą bowiem od kilku czynników:

  • głębokości i zakresu zmiany,
  • prawidłowości projektu realizacji zmiany,
  • strategii i metod wdrażania zmiany,
  • zapewnienia zasobów niezbędnych do impleme...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI