Działania dyrektora w zakresie promocji szkoły i budowania jej wizerunku

Zarządzanie placówką

Osobą, która powinna być najbardziej wartościowym mecenasem skutecznych działań marketingowych szkoły, jest przede wszystkim jej dyrektor. Dyrektor sam w sobie jest swoistym znakiem szkoły.

Dyrektor w środowisku lokalnym

Jeśli w lokalnym środowisku dyrektor odbierany jest jako mądry, wartościowy, zaradny, a jednocześnie przyjazny i potrafiący pomóc tym, którzy pomocy potrzebują, wówczas szkoła również odbierana jest jako atrakcyjna. Ale nie tylko ogólne cechy osobowościowe dyrektora decydują o związku jego postaci z oceną kierowanej przez niego placówki. Przede wszystkim różni ludzie w odmienny sposób oceniają poszczególne postawy oraz aktywność innych osób. Dla jednych przyjazny jest ten, kto podpowie, jak rozwiązać problem, dla drugich ten, kto sam ów problem rozwiąże. Dla jednych mądry jest ten, kto w swoich wypowiedziach używa niezrozumiałych wyrazów albo posługuje się ładnie brzmiącymi komunałami, dla innych to ktoś, kto potrafi słuchać i kiedy mówi, można zrozumieć i zaakceptować to, co ma nam do przekazania. Dyrektor, który pragnie sukcesu dla swojej szkoły, musi przede wszystkim umieć sformułować cele, jakie jego placówka chce osiągnąć. 

Public relations i strategie zarządzania

Istnieją dwie strategie zarządzania:

  • „strategia dryfu” – zakłada, że najważniejsze jest trwanie, a sukces zapewnia powtarzanie sprawdzonych rozwiązań oraz pielęgnowanie relacji (na przykład z pracownikami kuratorium czy urzędnikami samorządowymi), które pozwalają nad szkołą (i dyrekcją) rozpiąć swoisty parasol ochronny,
  • „strategia zdobywania nowych lądów” – oznacza otwartość na zmiany, poszukiwanie i dynamiczną reakcję zarówno na stwierdzone w szkole mankamenty, jak i na pojawiające się nowe możliwości.

Public relations – to wszelkie działania informacyjne i propagandowe, które zmierzają do stworzenia w środowisku pozytywnego wizerunku instytucji lub osoby. Public rela...

Pozostałe 90% treści jest dostępne tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI